Cisco wprowadza Nowe rozwiązania dla sieci bezprzewodowej

Cisco wprowadza rozszerzenie rodziny przełączników Catalyst 9800 i 9200 które będą wspierać sieć pracującą intuicyjnie.

Na czym to będzie polegać ?

Architektura takiej sieci będzie sprawiać jej intuicyjne dostosowywanie do otoczenia w konsekwencji będzie ewoluować . Mowa tu o nowych przełącznikach Catalyst 9200 dzięki którym mniejsze firmy po raz pierwszy zyskają dostęp do usług które wcześniej były adresowane wyłącznie do dużych organizacji . Wśród nowości znajduje się również bezprzewodowy kontroler catalyst 9800 który ułatwi klientom korzystanie z zabezpieczeń ,usług analitycznych i automatyzacji w środowisku bezprzewodowym .Który może być uruchamiany w dowolnej chmurze lub osadzany wirtualnie na przełącznikach catalyst 9000. Główną zaletą modelu jest ulepszenie sieci bezprzewodowej i wprowadzenia nowych mechanizmów ochrony przed zagrożeniami .Przełączniki mają pojawić się z końcem 2018 i pierwszym kwartale 2019 roku.