Full-Stack Developer

Location: Warszawa / Katowice, Polska

Model of cooperation: B2B

Project model: Development

Requirements:

Regular: do 120 PLN/h

Senior: do 140 PLN/h

Wymagania:

• Zanjomość języka Java 7/8

• Znajomość platformy Java EE 6+ lub Spring

• Znajomość wzorców projektowych

• Znajomość technologii Git, Maven, SonarQube, Jenkins

• Umiejętność pisania testów jednostkowych podczas tworzenia aplikacji

• Dobra znajomość relacyjnych baz danych i JPA

• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej w notacji UML

• Bardzo dobra znajomość języka JavaScript, HTML5, CSS 3.0

• Znajomość technologii Web-Components

• Doświadczenie w projektowaniu aplikacji webowych

• Dobra znajomość języka angielskiego (czytanie dokumentacji technicznej)

 

Zakres obowiązków:

• Tworzenie/projektowanie oprogramowania w ramach aplikacji zgodnie z obowiązującymi standardami uwzględniając aspekty technologiczne, wydajnościowe i bezpieczeństwa

• Przeprowadzanie testów autorskich wytworzonego oprogramowania oraz przeglądu wzajemnego oprogramowania stworzonego w zespole

• Współpracę z analitykami i zespołem testowym w procesie rozwoju i wsparcia oprogramowania

• Przygotowywanie skryptów niezbędnych do wdrożenia zmian oraz do automatyzacji instalacji

Project duration: long term

Hourly pay: From 120 PLN/h to 140 PLN/h