Polityka prywatnościInformacja o przetwarzaniu twoich danych osobowych

 

Niniejszym informuję/emy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Coders View Community Ania Adamowicz z siedzibą w 04-285 Warszawa, ul. Koprzywiańska 20

 

2. Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:
– w celach marketingowych, o ile wyraziłeś/ wyraziłaś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit a RODO.
– rekrutacyjnych związku z wyrażeniem przez ciebie zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit a. RODO).

 

3. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogę udostępnić następującym kategoriom podmiotów:
– organom państwowym,
– podwykonawcom (administratorzy strony www, podmioty hostingowe),
– Klienci na rzecz których prowadzone są procesy rekrutacje,
– organizatorzy eventów IT,
– partnerzy biznesowi z branży IT.

 

4. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza terytorium Unii Europejskiej.

 

5. Okres przechowywania danych
Twoje dane będą pozyskane na podstawie zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych przetwarzany do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

6. Twoje prawa
Przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

7. Informacje o wymogu/ dobrowolności podania danych
Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne jednakże jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych w celach rekrutacyjnych nie będziemy mogli przekazać Twojej kandydatury do procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez nas lub naszych Klientów. W przypadku Twojej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.

 

8. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych jest Ania Adamowicz
Możesz skontaktować się z nim w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw:
e-mail: ania.adamowicz@codersview.eu
tel: 502-282-306
lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.