[Praktyczny kurs Laravel / PHP] Jak działa walidacja w Laravel? Czym są szablony Blade? ⌨️ cz.6 (#7)

Gita

 

✅ Prezentuję podstawy mechanizmu do generowanie HTML – szablony Blade ⚔️

✅ Omawiam mechanizm rejestracji użytkownika 📝

✅ Testuję na różne sposóby możliwości walidacji danych 🧐

 

00:00 Intro

00:30 Co było ostatnio?

01:16 Wstęp do szablonów Blade

10:50 Co się jeszcze zmieniło po instalacji biblioteki laravel/ui?

12:05 Omówienie klasy RegisterController i logiki rejestracji

17:28 RegisterController jako przykład „brzydkiego” kodu

18:48 Dlaczego nie modyfikuje się plików bibliotek?

19:49 Ciąg dalszy logiki RegisterController

20:50 W jaki sposób serwer przechwytuje dane z przeglądarki?

22:31 Dlaczego szyfrujemy hasła?

25:18 Podstawy walidacji danych w Laravel

29:03 Podstawy walidacji w HTML

30:50 Dlaczego robi się walidacje frontend oraz backend?

34:29 Dodatkowe pole „nazwisko” w formularzu rejestracji

39:52 Walidacja pola „nazwisko” w Laravel

43:50 Jak generowane są komunikaty walidacji?

45:10 Podsumowanie