Rozmowy o jakości #01 – Ola Kunysz i Marcin Grzejszczak

Zapraszamy na Rozmowy o Jakości!

Razem z Marcin Grzejszczak będziemy dyskutować na tematy związane z pisaniem testów i jakością z perspektywy programistów.

👉 Dołącz do newslettera na https://szkolatestow.online

👉 Mój Twitter https://twitter.com/OlaQnysz

👉 Fanpage Szkoły Testów https://www.facebook.com/SzkolaTestow

👉 Książka Marcina Mockito Cookbook: https://www.packtpub.com/application-…

👉 Kurs pisania testów kontraktowych: https://www.oreilly.com/library/view/…

👉 Wszystkie informacje o Marcinie na https://toomuchcoding.com  i https://twitter.com/MGrzejszczak

Rozmowy o jakości #08 – Ola Kunysz i Iwona Kubowicz 8 kwietnia 2021

Dev Kacper -> Animacje i Grafika 🕹️ Poradnik Unity 26 marca 2021

Cześć ja jestem Dev Kacper ! Poradnik jest o tworzeniu gry w unity c# 2D, pod tytułem Animacje i grafika 🕹️ Unity Poradnik