Komunikowanie zmiany

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • osób zarządzających działami IT,
 • kierowników projektów informatycznych,
 • menadżerów odpowiedzialnych za zmiany,
 • menadżerów odpowiedzialnych z komunikację w organizacji,
 • menedżerów realizujących zmiany informatyczne,
 • menedżerów kierujących organizacjami wsparcia użytkownika,
 • menedżerów uczestniczących w projektach informatycznych, również ze strony działów biznesowych.

Szkolenie, ze względu na swój podstawowy i przeglądowy charakter, nie wymaga od uczestnika znajomości ITIL ani żadnej z metodyk zarządzania projektami. Znajomość tych metodyk, jak i doświadczenie praktyczne, znacznie ułatwi jego odbiór.

 

Cel:

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności komunikowania zmian w usługach informatycznych, zmian w informatyce i zmian biznesowych, których głównym polem realizacji jest obszar informatyki. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aspektami organizacyjnymi i psychologiczno-społecznymi komunikacji oraz ich wpływem na przebieg i powodzenie zmiany.

Program szkolenia obejmuje omówienie procesów zarządzania zmianami i zarządzania projektami w kontekście komunikacji zmian, dzięki czemu uczestnicy po jego odbyciu będą przygotowani do koordynowania procesu komunikacji w organizacji.

Szkolenie koncentruje się na aspekcie organizacyjnym komunikacji, prezentując niezbędne procesy i działania, które można realizować w określonych sytuacjach.

 

 

Program szkolenia:

 1. Zmiana w modelu usługowym IT
  1. Zmiany i ich rodzaje
  2. Cykl życia zmiany
  3. Zarządzanie zmianami
  4. Zarządzanie wersjami i wdrożeniami
 2. Zmiany a projekty informatyczne
  1. Zarządzanie projektami
  2. Projekt biznesowy a projekt IT
  3. Zarządzanie projektami vs. Zarządzanie zmianami
  4. Relacje między rozwojem i utrzymaniem
 3. Różnice w postrzeganiu zmiany
  1. Zmiana z perspektywy zespołu projektowego
  2. Zmiana z perspektywy IT
  3. Zmiana z perspektywy Klienta
  4. Zmiana z perspektywy Użytkownika
 4. Psychologia zmiany
  1. Zachowania ludzi w zmianach
  2. Emocje i nastawienie do zmian
  3. Czynniki oporu wobec zmian
  4. Kultura organizacyjna wobec zmian
 5. Podstawy komunikacji zmiany
  1. Informacja i proces komunikowania
  2. Podstawowy model komunikacji
  3. Model rozumienia informacji
  4. Komunikacja formalna i interpersonalna
 6. Komunikacja w cyklu życia zmiany
  1. Przygotowanie do zmiany
  2. Realizacja zmiany
  3. Zakończenie zmiany
  4. Sytuacje kryzysowe
 7. Komunikacja rodzajów zmian
  1. Komunikowanie małych zmian
  2. Komunikowanie zmian biznesowych
  3. Komunikowanie zmian wewnętrznych
  4. Kanały komunikacji vs. Rodzaj zmiany
  5. Rola Service Desku w komunikacji zmian
 8. Praktyka komunikacji zmiany
  1. Przygotowanie komunikatu zmiany
  2. Typowe podejścia do komunikowania zmiany
  3. Najczęstsze błędy w komunikowaniu
  4. Jak uniknąć błędów
 9. Podsumowanie szkolenia

 

Czas trwania i forma:

Szkolenie jest dwudniowe i w sumie trwa 16 godzin, z czego zajęcia bezpośrednio z trenerem 13 godzin (w trakcie każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa na obiad i dwie 15 minutowe przerwy kawowe). Zagadnienia są prezentowane teoretycznie, omawiane na przykładach i dyskutowane z uczestnikami szkolenia.

 

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-17:00 według planu:

•  09:00 – 10:30 zajęcia
•  10:30 – 10:45 przerwa kawowa
•  10:45 – 13:00 zajęcia
•  13:00 – 14:00 przerwa na lunch
•  14:00 – 15:30 zajęcia
•  15:30 – 15:45 przerwa kawowa
•  15:45 – 17:00 zajęcia

 

W ramach szkoleń gwarantujemy Państwu:

– Miłą i fachową obsługę organizatorów
– Doświadczonego trenera
– Sale szkoleniowe o wysokim standardzie
– Obszerne drukowane materiały szkoleniowe
– Certyfikat ukończenia szkolenia
– Serwis kawowy
– Obiad w każdym dniu szkolenia
– Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
– Grupy do 12 osób


Cena: 1570 zł netto

Dla społeczności Coders View Community mamy 5% rabatu od ceny szkolenia z hasłem codersview. Hasło należy podać podczas rejestracji.

Zapraszamy do kontaktu!


Organizator
eduFuturo

Start
04/04/2019 9:00

Koniec
05/04/2019 17:00

Koszt
1570 zł netto

Telefon
794 930 124

E-mail
biuro@edufuturo.pl

Strona internetowa
https://www.edufuturo.pl/zarzadzanie-uslugami-it/241-komunikowanie-zmiany.html