Agile Contract’s Design – Zwinne projektowanie warunków prawnych dla wdrożeń w modelu Agile

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

Warsztaty organizowane przy zgłoszeniu minimum 5 osób. 

 

Cel:

W dobie dynamicznego rozwoju rynku nowych technologii i związanego z tym przepływu rezultatów prac i dostaw w ramach wdrożeń informatycznych projekty realizowane w modelu Agile zyskują na popularności dzięki swojej elastyczności i zwinności. Tradycyjne modele realizacji wdrożeń IT coraz częściej są modyfikowane o metodyki i rozwiązania Agile, a nawet zastępowane w całości tymi rozwiązaniami. Zmienia się rola biznesu i prawnika w projektowaniu rozwiązań prawnych towarzyszących tym procesom. Celem szkolenia jest przybliżenie najważniejszych zagadnień prawnych dotyczących tworzenia umów w projektach pracujących w modelu Agile oraz przedstawienie i omówienie praktycznych problemów prawnych jakie wiążą się z ich ochroną w praktyce, a także uwrażliwienie jego uczestników na treść poszczególnych zapisów w umowach w strategicznych obszarach ich dotyczących.

 

Odbiorca:

Osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych oraz umowami outsourcingu IT, Kadra zarządzająca firm IT, Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie systemami IT, Prawnicy biorący udział w opracowywaniu i negocjowaniu umów w zakresie systemów informatycznych.

 

Program warsztatów:

Ø  Model Agile jako odpowiedź na projekty realizowane w modelu kaskadowym. Zwinność i elastyczność jako konkurencja dla tradycji i utartych schematów. Konieczność czy fanaberia?

Ø  Model Agile podstawowe założenia metodyczne. Praktyka biznesowa, a elastyczność regulacji prawnych i uczestników przedsięwzięcia.

Ø  Wariacje modelu projektowego Agile w umowach IT.

Ø  Etap ofert i negocjacji, dlaczego warto zacząć się zastanawiać w jakim modelu będziemy współpracować już na tym etapie?

Ø  Najważniejsze czynniki decydujące o sukcesie przedsięwzięcia i największe stopery tego procesu.

Ø  Istota i cel projektu, zasady jego realizacji i rozliczenia, a preambuła i opis przedmiotu umowy. Największe wyzwania przy opisywaniu przedmiotu umowy.

Ø  Umowne must have? – długość, modelowanie i rolowanie sprintów

Ø  Model rozliczeń i zabezpieczania płatności w projektach Agile.

Ø  Role w projekcie i zasady ich modelowania w obszarach kompetencji, odpowiedzialności i czasu. Dlaczego warto myśleć o kompetencjach zespołu w umowie?

Ø  Relacje biznesowe, a role w projekcie, czyli czy można zrobić projekt Agile bez dostępności biznesu? A także kilka słów o kluczowej roli współdziałania stron i łamaniu schematów myślenia w tym zakresie.

Ø  Prawa autorskie, jak dostosować znane z modelu Waterfall’ego konstrukcje prawne

Ø  Definition of done – kryteria i metody weryfikacji

Ø  Odpowiedzialność stron umowy, kto i za co odpowiada.

Ø  Zakończenie projektu, a zwinne modele wyjścia z projektu i towarzyszące im mechanizmy rozliczeń.

 

Czas trwania i forma:

Jednodniowe warsztaty organizowane w godzinach 10.00-16.00. Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz praktycznymi warsztatami. W toku wykładu zostaną omówione konkretne przykłady stosowanych klauzul umownych, rodzajów umów, wraz z wynikającymi z nich wnioskami. Każdy słuchacz otrzymuje materiały ułatwiających przyswajanie prezentowanego materiału.

 

Artykuły Renaty Warchoł-Lewickiej dotyczące Zwinnych umów w projektach Agile: 

✔️ https://www.linkedin.com/pulse/zwinne-umowy-w-projektach-agile-odsłona-pierwsza-warchol-lewicka

✔️ https://www.linkedin.com/pulse/zwinne-umowy-w-projektach-agile-odsłona-druga-get-job-renata

✔️ https://www.linkedin.com/pulse/zwinne-umowy-w-projektach-agile-odsłona-trzecia-key-warchol-lewicka

 

W ramach szkoleń gwarantujemy Państwu:

– Miłą i fachową obsługę organizatorów
– Doświadczonego trenera
– Sale szkoleniowe o wysokim standardzie
– Obszerne drukowane materiały szkoleniowe
– Certyfikat ukończenia szkolenia
– Serwis kawowy
– Obiad w każdym dniu szkolenia
– Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
– Grupy do 12 osób


Organizator
eduFuturo

Start
10/04/2020 10:00

Koniec
10/04/2020 16:00

Koszt
1200,00 zł

Telefon
794 930 124

E-mail
karolina.murawska@eduFuturo.pl

Strona internetowa
https://www.edufuturo.pl/zarzadzanie-projektami/291-agile-contract-s-design-zwinne-projektowanie-warunkow-prawnych-dla-wdrozen-w-modelu-agile.html