Analiza obiektowa i projektowanie logiki oprogramowania z użyciem notacji UML

Trener: Jarosław Żeliński (członek IIBA)

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

Cel:

Poznanie podstawowych formalnych zasad analizy obiektowej i projektowania obiektowego, wzorców analitycznych. Zwrócenie uwagi na typowe błędy. Poznanie podstaw notacji UML (standard Object Management Group), poznanie dobrych praktyk, typowych błędów. Szkolenie bazuje na standardowym, opisanym na OMG.org/mda, procesie wytwarzania oprogramowania oraz klasycznej literaturze z zakresu analizy obiektowej. Omawiane zagadnienia są ilustrowane realnymi projektami.

 

Odbiorca:

Kurs adresowany jest do każdej osoby, która ma do czynienia z dokumentacją zawierającą modele obiektowe w notacji UML lub planuje zdobywanie umiejętności modelowania systemów i prowadzenia analizy systemowej,  analitycy IT, osoby projektujące i wdrażające systemy informatyczne. Adresatem szkolenia są także osoby, które mają duże doświadczenie w analizie strukturalnej i programowaniu chcące poznać metody obiektowe.

 

Program szkolenia:

1. Analiza obiektowa i projektowanie obiektowe:
– pojęcie klasy i obiektu
– paradygmat obiektowy: co to jest
– czym jest podstawowa „praktyka” analizy obiektowej i projektowania: SOLID
– czym jest projektowanie klas zorientowane na odpowiedzialność
– karty CRC czyli analiza i projektowanie praktyczne
2. Specyfikowanie wymagań w postaci funkcjonalności czyli diagram przypadków użycia
– system jako zakres projektu
– aktor jako użytkownik i system współpracujący
– przypadek użycia jako wymaganie funkcjonalne
3. Model pojęciowy a dziedzina systemu
– diagram klas jako model pojęciowy
– klasa jako pojęcie
– klasa jako element struktury programu
– związki pomiędzy klasami
4. Model dziedziny jako dokumentacja logiki przetwarzania
– wzorzec analityczny – model BCE (Boudary, Control, Entities)
– semantyka i syntaktyka modelu BCE
– algorytmy metod czyli diagram aktywności
– elementy wzorca Domain Driven Design
5. Scenariusz usługi – scenariusz przypadku użycia
– scenariusz jako model czarnej skrzynki
– diagram sekwencji jako model białej skrzynki
– analiza scenariuszy jako narzędzie testowania logiki modelu dziedziny
– atrybuty i operacje klas jako elementy logiki modelu dziedziny
6. Wzorzec analityczny MVC a podział ról odpowiedzialności w projekcie
7. Wzorzec analityczny  MVVM dla modelu dziedziny
8. Omówienie perspektyw i roli modeli w narzędziach CASE na etapie analizy obiektowej i projektowania
– diagram przypadków użycia
– diagram klas
– diagram maszyny stanowej
– diagram pakietów
– diagram komponentów
– diagram sekwencji
– relacje pomiędzy informacjami zawartymi na diagramach UML
9. ważne pojęcia w UML
– stereotyp
– profil
– przestrzeń nazw
10. Podsumowanie
– stosowanie narzędzi CASE w projektach z użyciem notacji UML
– repozytorium obiektów jako podstawowe narzędzie pracy z narzędziami CASE
– typowe błędy w projektach:
– anemiczny model dziedziny: modele dziedziny bez operacji
– stosowanie diagramu klas do modelowania danych
– stosowanie diagramów przypadków użycia do modelowania struktury systemu i procesów

 

Czas trwania i forma:

Kurs jest dwudniowy i w sumie trwa 16 godzin.

Ok. 20% czasu szkolenia to ćwiczenia. Szkolenia otwarte prowadzone są bez komputerów, wyłącznie z pomocą papieru i ołówków. Użycie komputerów i oprogramowania wspomagającego tworzenie diagramów wyłącznie na szkoleniach zamkniętych po uzgodnieniu z prowadzącym.

 

Wspieramy zespoły firmowe i oferujemy rabaty:

  1. pierwsza osoba: 2600 zł
  2. druga osoba z tej samej firmy: upust 30% (1820 zł)
  3. kolejne osoby z tej samej firmy: 50% upust (1300 zł)

GRATIS 60-dniowe konsultacje z trenerem po szkoleniu w trybie e-learningu

 

Zapraszamy również na cykl „Praktyka Analizy Biznesowej i Projektowania Systemów Obiektowych” składający się z trzech niżej wymienionych szkoleń:

1. Analiza obiektowa i projektowanie logiki oprogramowania z użyciem notacji UML
2. Procesy biznesowe: modelowanie i zarządzanie z użyciem notacji BPMN
3. Dokumentowanie wymagań i zarządzanie nimi: model motywacji biznesowej, Przypadki Użycia i Wymagania w SysML

Koszt udziału w całym cyklu – 6900 PLN + VAT (oszczędzasz 900 PLN i zyskujesz 60-dni konsultacji z trenerem po każdym module) uwzględniany podczas rejestracji na cały cykl i płatności z góry.

 

Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 9:00-17:00 według planu:

•  09:00 – 10:30 zajęcia
•  10:30 – 10:45 przerwa kawowa
•  10:45 – 13:00 zajęcia
•  13:00 – 14:00 przerwa na lunch
•  14:00 – 15:30 zajęcia
•  15:30 – 15:45 przerwa kawowa
•  15:45 – 17:00 zajęcia

 

W ramach szkoleń gwarantujemy Państwu:

– Miłą i fachową obsługę organizatorów
– Doświadczonego trenera
– Sale szkoleniowe o wysokim standardzie
– Obszerne drukowane materiały szkoleniowe + książka!
– Certyfikat ukończenia szkolenia
– Serwis kawowy
– Obiad w każdym dniu szkolenia
– Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
– Grupy do 12 osób


Organizator
eduFuturo

Start
21/04/2020 9:00

Koniec
22/04/2020 17:00

Koszt
2600,00 zł

Telefon
+48 794 930 124

E-mail
karolina.murawska@eduFuturo.pl

Strona internetowa
https://www.edufuturo.pl/inzynieria-systemow-biznesowych/236-analiza-obiektowa-i-projektowanie-logiki-oprogramowania-z-uzyciem-notacji-uml.html