Aspekty prawnoautorskie wdrożeń i dostaw w ramach IT

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

Warsztaty organizowane przy zgłoszeniu minimum 5 osób.

 

Cel:

W dobie dynamicznego rozwoju rynku nowych technologii i związanego z tym przepływu rezultatów prac i dostaw w ramach wdrożeń informatycznych usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony i zabezpieczania do nich praw ma ogromne znaczenie dla poszczególnych uczestników tego procesu. Celem szkolenia jest przybliżenie najważniejszych zagadnień prawnych dotyczących prawno-autorskich aspektów umów na systemy IT oraz przedstawienie i omówienie praktycznych problemów prawnych jakie wiążą się z ich ochroną w praktyce, a także uwrażliwienie jego uczestników na treść poszczególnych zapisów w umowach w strategicznych obszarach ich dotyczących.

 

Odbiorca:

Osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych oraz umowami outsourcingu IT, Kadra zarządzająca firm IT, Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie systemami IT, Prawnicy biorący udział w opracowywaniu i negocjowaniu umów w zakresie systemów informatycznych.

 

Wydaje ci się że wiesz…Coś od kogoś słyszałeś…Gdzieś już to widziałeś…

 

Program warsztatów:

Ø  Rezultaty wdrożeń i dostaw w ramach IT, a przedmiot ochrony prawno-autorskiej. Czy to co jest dostarczana jest na pewno tym co chcemy dostarczyć albo tym co chcemy otrzymać?

Ø  Program komputerowy i dokumentacja jako główne elementy dostaw i wdrożeń. Jaka ich ochrona prawna ma znaczenie w praktyce?

Ø  Zmiany programu komputerowego i dokumentacji, a prawa do opracowania. Odwieczny dylemat kto i do czego ma prawa?

Ø  Utwór wspólny, a utwór łączony – znaczenie w praktyce, szczególnie w przypadku konsorcjum i prac prowadzonych z udziałem podwykonawców.

Ø  Rodzaje praw autorskich – prawa majątkowe i osobiste wraz z wątkiem praw podwykonawców i pracowników.

Ø  Umowa licencji czy umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Na jakim etapie powinna pojawić się taka refleksja i do jakich konkluzji prowadzić?

Ø  Umowa licencji (modele, treść, zakres praw). Czy wybór modelu i decyzja co do zakresu praw mają znaczenie?

Ø  Sublicencja czy cesja praw, a dystrybucja programu komputerowego w programie partnerskim.
Czy zawsze dalsza licencja jest dopuszczalna? Z jakimi konsekwencjami wiąże się brak refleksji w tym temacie?

Ø  Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych (model, treść, zakres praw). Dlaczego czasem warto skierować negocjacje w tę stronę.

 

 

Czas trwania i forma:

Jednodniowe warsztaty organizowane w godzinach 10.00-16.00. Wykład połączony z prezentacją multimedialną oraz praktycznymi warsztatami. W toku wykładu zostaną omówione konkretne przykłady stosowanych klauzul umownych, rodzajów umów, spraw spornych w prezentowanym zakresie wraz z wynikającymi z nich wnioskami. Każdy słuchacz otrzymuje materiały ułatwiających przyswajanie prezentowanego materiału.

 

W ramach szkoleń gwarantujemy Państwu:

– Miłą i fachową obsługę organizatorów
– Doświadczonego trenera
– Sale szkoleniowe o wysokim standardzie
– Obszerne drukowane materiały szkoleniowe
– Certyfikat ukończenia szkolenia
– Serwis kawowy
– Obiad w każdym dniu szkolenia
– Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
– Grupy do 12 osób

 

„Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni.”  (Eims LeRoy)


Organizator
eduFuturo

Start
05/06/2020 10:00

Koniec
05/06/2020 16:00

Koszt
1200,00 zł

Telefon
+48 794 930 124

E-mail
karolina.murawska@eduFuturo.pl

Strona internetowa
https://www.edufuturo.pl/zarzadzanie-uslugami-it/292-aspekty-prawnoautorskie-wdrozen-i-dostaw-w-ramach-it.html