BEST IN CLOUD

JAK EFEKTYWNIE WYKORZYSTAĆ TECHNOLOGIE CLOUD W ROZWOJU BIZNESU?

Tematem VIII Konferencji Computerworld Best in Cloud jest chmura jako narzędzie rozwoju biznesu i ośrodek innowacyjności. Jakie wyzwania i uwarunkowania rynkowe skłaniają biznes do przeniesienia kluczowych systemów do chmury? Jak chmura zmienia firmy i pozwala im efektywnie osiągać cele biznesowe? 

Na przykładach wybranych projektów chmurowych, odpowiemy na pytanie jak korzystać z chmury, by przynosiła prawdziwą wartość techniczną i  biznesową oraz stanowiła katalizator rozwoju i innowacji. Przedstawimy doświadczenia i praktyczne wnioski organizacji z przygotowania i realizacji złożonych projektów migracji do chmury. Jesteśmy świadkami ciekawych zmian na polskim rynku cloud.

W rządowych planach cyfryzacji chmura zajęła ważne miejsce, trwają prace nad uruchomieniem chmury narodowej dla podmiotów sektora publicznego. Czy rozwiązania cloud staną się standardem w polskiej administracji?  W 2019 r. OChK wraz z Google Cloud zdecydowały o partnerstwie strategicznym. Jak ta współpraca zmieni rynek chmury w Polsce? Czy będzie odpowiedzią na najważniejsze bariery utrudniające adaptację rozwiązań cloud w Polsce? Zapraszamy do udziału.

W PROGRAMIE M.IN:

 • Jak przygotować i sprawnie przeprowadzić migrację infrastruktury do chmury?
 • Jak chmura zmienia firmy i pomaga osiągać cele biznesowe? (polskie i zagraniczne case study migracji do chmury).
 • Chmura jako katalizator innowacji
 • Najważniejsze trendy w chmurze 2020
 • Jakie nowe możliwości dla polskich firm stwarza partnerstwo Operatora Chmury Krajowej z Google Cloud?
 • Bezpieczeństwo chmury obliczeniowej oraz usługi bezpieczeństwa w chmurze
 • Integracja systemów on-premise i pozalokalnych rozwiązań chmurowych
 • Perspektywy rozwoju chmury na rynkach regulowanych tj. finanse, ochrona zdrowia, energetyka
 • Prawne aspekty kontraktów na usługi chmurowe
 • Ogłoszenie wyników konkursu Best in Cloud 2020: Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej oraz Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych. Które projekty chmurowe, a także rozwiązania oferowane na rynku, uzyskały najwyższą ocenę CIO reprezentujących duże organizacje?
 • Konferencji będzie towarzyszyła premiera Raportu Computerworld BEST IN CLOUD 2020, na który złożą się eksperckie opracowania dotyczące rynku chmury w Polsce, a także charakterystyka konkursowych rozwiązań chmurowych.

KONKURS BEST IN CLOUD 2020

Konferencji towarzyszy konkurs Best in Cloud, który upowszechnia i promuje najefektywniejsze sposoby wykorzystania technologii cloud. Konkurs jest podzielony na 2 ścieżki – dla organizacji, które wdrożyły rozwiązania cloud oraz konkurs dla dostawców technologii chmurowych. Ogłoszenie wyników konkursu będzie elementem programu konferencji.

DO UDZIAŁU SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY:

 • CIO, CTO, Dyrektorów odpowiedzialnych za infrastrukturę i usługi IT
 • Dyrektorów, Kierowników Finansowych, menedżerów poszukujących źródeł optymalizacji kosztów
 • Dyrektorów i managerów ds. rozwoju biznesu, zainteresowanych rozwiązaniami cloud
 • CSO oraz menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów ds. cyfrowej transformacji biznesu
 • Dostawców technologii cloud computing

Konferencję organizujemy dla menedżerów rozważających migrację do chmury, zainteresowanych rozwiązaniami cloud computing oraz dostawców rozwiązań i usług chmurowych.

Warunki udziału

Udział w konferencji jest bezpłatny

Udział w konferencji jest bezpłatny dla zainteresowanych adaptacją rozwiązań Cloud Computing, z wyłączeniem przedstawicieli branży ICT i firm konsultingowych, w tym dostawców rozwiązań i usług chmurowych.
Do bezpłatnego udziału zapraszamy szczególnie:

 • CIO oraz menedżerów IT,
 • osoby odpowiedzialne za działanie infrastruktury IT w swoich firmach,
 • osoby odpowiedzialne za rozwój biznesu i poszukiwanie źródeł zwiększania przychodów, w tym: członków zarządu, dyrektorów i menedżerów finansowych, dyrektorów i menedżerów ds. rozwoju biznesu,
 • kierowników projektów,
 • dyrektorów i menedżerów ds. bezpieczeństwa IT.

Udział w konferencji jest płatny dla  przedstawicieli sektora ICT, dostawców rozwiązań chmurowych oraz firm konsultingowych.

Koszt udziału jest uzależniony od daty dokonania zgłoszenia i wynosi

 • 1499 pln netto – przy zgłoszeniu do 20 marca 2020
 • 1799 pln netto – przy zgłoszeniu do 30 kwietnia 2020
 • 2299 pln netto – przy zgłoszeniu udziału po 30 kwietnia 2020

Organizator
COMPUTERWORLD

Start
20/05/2020

Koniec
20/03/2020

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Telefon
+48 22 3217800

E-mail

Strona internetowa
https://www.computerworld.pl/konferencja/bestincloud/wykup