BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, WROCŁAW

 

Kolejna edycja konferencji Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych GigaCon we Wrocławiu.

Wybrane tematy prelekcji:

Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Wytyczne dotyczące gromadzenia przejmowania
i przechowywania cyfrowego materiału dowodowego (czyli first response)
– Andrzej Niemiec (Polskie Towarzystwo Informatyczne)

 

Opis:
– Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
– Jak zapewnić bezpieczeństwo danych w usługach w chmurze
– Systemy audytu bezpieczeństwa (skanery), systemy kontroli włamań
– Oprogramowanie i urządzenia szyfrujące
– Zarządzanie tożsamością, kontrola dostępu
– Systemy firewall i VPN
– Oprogramowanie i systemy antywirusowe
– Serwery usług sieciowych
– Systemy klastrowe
– Bezpieczeństwo i niezawodność systemów baz danych
– Polityka bezpieczeństwa
– Fizyczne zabezpieczenie infrastruktury systemów o znaczeniu krytycznym
– Pamięci masowe i systemy archiwizacji danych
– Ciągłość działania, disaster recovery
– Zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń mobilnych
– Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

 

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na wydarzenie na stronie https://gigacon.org/event/bin_wro_19/


Organizator
GigaCon

Start
29/05/2019 9:00

Koszt

Telefon

E-mail

Strona internetowa
https://gigacon.org/event/bin_wro_19/