DANE OSOBOWE- zmiany w prawie pracy

 

 

  • Z jakiego powodu ten warsztat jest ważny dla Ciebie?

W dniu 21 lutego 2019 r. Sejm uchwalił przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, które wprowadzają kolejne zmiany w prawie pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu.

 

  • Cel szkolenia:

Nowe przepisy nie dają jednoznacznych rozwiązań. Damy Ci narzędzia, dzięki którym będziesz wiedzieć jak poradzić sobie z problemami, np.

-jakich informacji możesz udzielić bankowi odnośnie swojego pracownika, który stara się o kredyt?

-jak weryfikować referencje pracownika i pozyskiwać informacje o nim?

-jak współpracować z agencjami rekrutacyjnymi, agencjami pracy tymczasowej itp. (kto jest administratorem danych osobowych tych osób?,  kto odpowiada za działanie takiego pracownika jak np. wyciek danych z winy tego pracownika?)

oraz wiele wiele innych.

 

  • Do kogo skierowane jest szkolenie?

-działy HR,

-dyrektorzy i managerzy,

-wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek styczność z danymi pracowników (od momentu publikacji ogłoszenia o pracę, do wypowiedzenia umowy).

 

  • Zmiany prawne mające wpływ na przetwarzanie danych w rekrutacji i zatrudnieniu:

Nowe przepisy prawa pracy wprowadzają szereg zmian związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kandydatów, dotyczących w szczególności:

✓ zakresu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osób ubiegających się o zatrudnienie oraz pracowników,
✓ dopuszczalności przetwarzania danych za zgodą pracownika,
✓ dopuszczalności przetwarzania danych wrażliwych pracownika, jak również danych dotyczących karalności,
✓ dopuszczalności przetwarzania danych biometrycznych pracownika w związku z kontrolą dostępu,
✓ stosowania monitoringu w miejscu pracy,
✓ obowiązku nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
✓ przetwarzania danych zawartych w orzeczeniach o zdolności do pracy,
✓ przetwarzaniu danych w związku z przyznawaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

 

Rezultat szkolenia:
▪ Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę w zakresie stosowania przepisów RODO oraz przepisów prawa pracy dotyczących przetwarzania danych osobowych pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie, a także uzyskają odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych w obszarze HR, takie jak między innymi:
✓ Jakie dane osobowe można przetwarzać bez zgody kandydata lub pracownika, a jakie jedynie za jego zgodą?
✓ Jak zapewnić, aby zbieranie danych od kandydatów było zgodne z prawem?
✓ Jak polecać kandydatów w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych?
✓ Czy można żądać od kandydata przedstawienia zaświadczenia o niekaralności?
✓ Jak przygotować klauzulę informacyjną dla kandydata i pracownika zgodną z RODO i przepisami prawa pracy?
✓ Jaki jest dopuszczalny okres przechowywania danych osobowych kandydatów i pracowników?
✓ Kto powinien mieć dostęp do danych osobowych kandydatów i pracowników?
✓ W jakich sytuacjach należy zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?
✓ Jak sprawdzić, czy umowa powierzenia zaproponowana przez kontrahenta spełnia wymogi RODO?
✓ Jakie informacje należy przechowywać w aktach osobowych pracowników?
✓ Co zrobić, jeżeli dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych?
✓ Jak przekazywać i otrzymywać dane od agencji pracy tymczasowej, agencji zatrudnienia, agencji rekrutacyjnych i innych podmiotów świadczących usługi związane z rekrutacją i zatrudnieniem w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych?

 

Korzyści dla pracodawcy:
▪ Przeszkolenie pracowników, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych przetwarzają dane osobowe kandydatów i pracowników, stanowi jeden ze środków organizacyjnych, którego zastosowanie przyczyni się do przetwarzania danych w organizacji zgodnie z RODO oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.
▪ Przeszkolenie pracowników pozwoli na ograniczenie ryzyka związanego z naruszeniem bezpieczeństwa danych przez pracownika, co może doprowadzić do przeprowadzenia kontroli przez PUODO, jak również nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w wysokości do 2% lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego lub w wysokości do 10 000 000 EUR lub do 20 000 000 EUR (w zależności od rodzaju naruszenia).

 

Trener szkolenia: Karolina Kulikowska

Posiada bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów zgodności z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Brała udział w ponad 50 projektach dostosowawczych do wymogów RODO podmiotów z branży ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, e-commerce, medialnej, produkcyjnej, motoryzacyjnej, energetycznej, budowlanej i innych. Świadczy na rzecz klientów ZP usługi bieżącego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych, obejmujące także przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu.

 

  • Cena: do 31 marca – 1590zł + VAT

od 1 kwietnia – 1890 zł + VAT

  • Link do zapisów i agendy: https://gigacon.org/event/dane-osobowe-zmiany-w-prawie-pracy/

 

Dla społeczności Coders View Community mamy 5% rabatu od ceny szkolenia z hasłem codersview. Hasło należy podać podczas rejestracji.

 

Serdecznie zapraszamy!


Organizator
Gigacon

Start
17/04/2019 8:00

Koniec
18/04/2019 17:00

Koszt
1590 zł +VAT

Telefon
506 981 902

E-mail
szkolenia@gigacon.org

Strona internetowa
https://gigacon.org/event/dane-osobowe-zmiany-w-prawie-pracy/