IT W SŁUŻBIE ZDROWIA, WARSZAWA 2020

O KONFERENCJI

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej to jedno z wyzwań z którym szpitalne działy IT muszą się uporać. Pośrednio dzięki nam może stać się to dużo prostsze. Podczas konferencji wiodące firmy IT zaprezentują swoje rozwiązania, które pomogą usprawnić pracę placówki, zarządzanie personelem, obniżyć koszty czy wdrożyć EDM. Oprócz tego wykłady merytoryczne przeprowadzą eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

OGÓLNY ZARYS TEMATYCZNY KONFERENCJI:

 • Obieg dokumentacji medycznej;
 • Dostęp do dokumentacji medycznej;
 • Ochrona informacji i medycznych danych osobowych;
 • E-rejestracja;
 • Rola dokumentacji medycznej w pracy zakładu opieki zdrowotnej;
 • Mobilny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej;
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku ze œświadczeniem usług medycznych;
 • Prawne aspekty gromadzenia i archiwizacji danych medycznych
 • Systemy obiegu informacji pomiędzy i w placówkach służby zdrowia
 • Bezpieczeństwo informacji medycznej
 • Hurtownie danych; bazy danych; otwarte standardy danych medycznych
 • Aplikacje wspomagające zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej
 • Podpis elektroniczny w dokumentacji medycznej

KONFERENCJA SKIEROWANA JEST DO:

Przedstawicieli sektora ochrony zdrowia
– wyższej i średniej kadry zarządzająca
– specjalistów ds. rozwoju IT
– specjalistów ds. innowacyjności
– informatyków
Konferencja jest spotkaniem biznesowym, nie przyjmujemy rejestracji studentów.

UDZIAŁ W KONFERENCJI BEZPŁATNY!

*opłata rejestracyjna dla przedstawicieli firm posiadających rozwiązania informatyczne z zakresu zagadnień poruszanych na konferencji – 500 PLN + VAT

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

 • materiały konferencyjne
 • przerwę kawową
 • możliwość udziału w wybranych wykładach

LUNCH:
Dodatkowo w formularzu rejestracji istnieje możliwość zamówienia lunchu podczas konferencji. Koszt: 120 PLN + VAT

AGENDA:

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników
09:30 – 10:00 Wykład merytoryczny
10:05 – 10:25 Wykład wstępnie zarezerwowany dla Partnera Konferencji
10:30 – 11:00 Wykład zarezerwowany dla Sponsora Konferencji
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:00 Wykład BTC Sp. z o.o.
12:05 – 12:25 Wykład Firmy Uczestniczącej
12:30-13:00 Wykład zarezerwowany
–  Elke Schoenemann (ELO Digital Office)
13:00 – 13:20 Przerwa
13:20 – 13:50 Wykład merytoryczny
13:55 – 14:25 Wykład merytoryczny
14:30 – 15:00 Wykład merytoryczny
15:00 – 15:10 Zakończenie konferencji

Organizator
GigaCon

Start
24/09/2020 9:00

Koniec
24/09/2020 15:10

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Telefon
506 981 945

E-mail
anna.jankowska@gigacon.org

Strona internetowa
https://gigacon.org/event/sluzba_waw_20/