IT W SŁUŻBIE ZDROWIA

O KONFERENCJI

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej to jedno z wyzwań z którym szpitalne działy IT muszą się uporać. Pośrednio dzięki nam może stać się to dużo prostsze. Podczas konferencji wiodące firmy IT zaprezentują swoje rozwiązania, które pomogą usprawnić pracę placówki, zarządzanie personelem, obniżyć koszty czy wdrożyć EDM. Oprócz tego wykłady merytoryczne przeprowadzą eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

OGÓLNY ZARYS TEMATYCZNY KONFERENCJI:

 • Obieg dokumentacji medycznej;
 • Dostęp do dokumentacji medycznej;
 • Ochrona informacji i medycznych danych osobowych;
 • E-rejestracja;
 • Rola dokumentacji medycznej w pracy zakładu opieki zdrowotnej;
 • Mobilny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej;
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku ze œświadczeniem usług medycznych;
 • Prawne aspekty gromadzenia i archiwizacji danych medycznych
 • Systemy obiegu informacji pomiędzy i w placówkach służby zdrowia
 • Bezpieczeństwo informacji medycznej
 • Hurtownie danych; bazy danych; otwarte standardy danych medycznych
 • Aplikacje wspomagające zarządzanie placówkami opieki zdrowotnej
 • Podpis elektroniczny w dokumentacji medycznej

KONFERENCJA SKIEROWANA JEST DO:

Przedstawicieli sektora ochrony zdrowia
– wyższej i średniej kadry zarządzająca
– specjalistów ds. rozwoju IT
– specjalistów ds. innowacyjności
– informatyków
Konferencja jest spotkaniem biznesowym, nie przyjmujemy rejestracji studentów.

UDZIAŁ W KONFERENCJI BEZPŁATNY!

*opłata rejestracyjna dla przedstawicieli firm posiadających rozwiązania informatyczne z zakresu zagadnień poruszanych na konferencji – 500 PLN + VAT

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

 • materiały konferencyjne
 • przerwę kawową
 • możliwość udziału w wybranych wykładach

LUNCH:
Dodatkowo w formularzu rejestracji istnieje możliwość zamówienia lunchu podczas konferencji. Koszt: 120 PLN + VAT

AGENDA:

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Między oczekiwaniami, a rzeczywistością – o funkcjonowaniu systemów IT w szpitalu
– Tomasz Klimek (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu)
W trakcie prelekcji opowiem o problemach jakie napotkaliśmy podczas wdrażania systemów informatycznych w naszym szpitalu, i z jakimi trudnościami obecnie się zmagamy. Skupię się także na przedstawieniu opinii personelu medycznego na temat systemów, z którymi pracuje na co dzień
10:05 – 10:25 Wykład wstępnie zarezerwowany dla Partnera Konferencji

10:30 – 10:50 Wykład Partnera 

10:50 – 11:20 Przerwa kawowa

11:20 – 11:50 eAuditor V7 WEB oraz Hyprovision DLP jako zintegrowany, kompleksowy system do zarządzania i monitorowania infrastruktury IT oraz zapobiegania wyciekom danych
– Maciej Kaczyński i Szymon Fojna (BTC Sp. z o.o.)
Podczas wystąpienia zaprezentujemy (live demo):
– zarządzanie infrastrukturą IT za pomocą dotykowej, responsywnej, webowej konsoli administracyjnej,
– dashboard administratora IT i administratora bezpieczeństwa,
– zdalne masowe szyfrowanie / deszyfrowanie dysków za pomocą Bitlocker,
– zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) w zarządzaniu IT,
– identyfikowanie i znakowanie dokumentów zawierających dane osobowe będące w spoczynku, w ruchu oraz w użyciu,
– typowe wycieki danych i metody zapobiegania.
Wszystko z wykorzystaniem doświadczenia zdobytego przez 19 lat prowadzonych wdrożeń na 1+ mln komputerów

11:55 – 12:25 Wykład Partnera 
– Elke Schoenemann (ELO Digital Office)

12:30-12:50 Wykład Firmy Uczestniczącej

12:50 – 13:10

Przerwa

13:10 – 13:40 Naruszenia ochrony danych osobowych w służbie zdrowia
– Damian Klimas (CBKE)
Służba zdrowia nie istnieje bez danych osobowych. Szpitale, przychodnie czy kliniki przetwarzają nie tylko dane osobowe swojego personelu, ale przede wszystkim pacjentów. Warto mieć na względzie, że nie tylko Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może kontrolować prawidłowość przetwarzania danych osobowych. W połowie listopada 2019 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący ochrony danych osobowych w szpitalach. Wnioski pokontrolne ukazują szeroki katalog naruszeń, które zostaną omówione podczas prelekcji. Ponadto przedmiotem wystąpienia będą kary finansowe nałożone na placówki medyczne w Unii Europejskiej związane z naruszeniami ochrony danych osobowych w służbie zdrowia. W czas wystąpienia wliczone jest kilka minut na zadawanie pytań i dyskusję

13:45 – 14:15 Wykład merytoryczny

14:15 – 14:45 Ramy wdrożenia wyznaczane przez wymagania stawiane elektronicznej dokumentacji medycznej
– Agata Majchrowska (CODR.PL research lab)
Kryteria projektowania i doboru funkcjonalności optymalnego oprogramowania. Źródła ograniczeń prawnych i konsekwencje ich niezastosowania. Ocena zagrożeń i ryzyk dla bezpieczeństwa gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych z EDM

14:45- 14:50 Zakończenie konferencji


Organizator
GigaCon

Start
24/03/2020 9:00

Koniec
24/03/2020 15:00

Koszt

Telefon
602 398 959

E-mail
szkolenia@gigacon.org

Strona internetowa
https://gigacon.org/event/sluzba_wro_20/