Komunikacja w zespole projektowym

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT. 

 

Druga osoba z firmy otrzyma 20% rabatu!

 

Cel:

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat komunikacji w zespole projektowym oraz poznanie praktycznych aspektów jej wykorzystania w zarządzaniu projektami. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aspektami organizacyjnymi i psychologiczno-społecznymi komunikacji oraz ich wpływem na jakość i efektywności projektów.

Program szkolenia obejmuje krótkie wprowadzenie w terminologię zarządzania projektami, przegląd podejść do tematu komunikacji w najpowszechniej wykorzystywanych metodykach i szczegółowe omówienie najistotniejszych zagadnień z obszaru komunikacji. Większość szkolenia opiera się na sprawdzonych wzorcach i najlepszych praktykach stosowanych przez organizacje, natomiast na zakończenie przedstawione będą najnowsze trendy w dziedzinie.

Szkolenie ma charakter wprowadzający i przygotowuje uczestników do udziału w warsztatach oraz treningach z konkretnych technik komunikacyjnych. Nie należy spodziewać się, że dostarczy ono gotowych rozwiązań organizacyjnych, a na pewno nie zastąpi dobrego coacha, pozwoli jednak zrozumieć istotę zagadnienia i nauczy, gdzie i jakie rozwiązanie stosować.

 

Program szkolenia:

 1. Zarządzanie projektami
  1. Projekty i standardy zarządzania projektami
  2. Zespół projektowy i role w projekcie
  3. Kierownik projektu
  4. Ludzie i komunikacja w projekcie
 2. Podstawy komunikacji
  1. Informacja i proces komunikowania się
  2. Podstawowy model komunikacji
  3. Model rozumienia informacji
  4. Komunikacja formalna i interpersonalna
  5. Tradycyjne formy komunikacji w projektach
 3. Komunikacja w metodykach projektowych
  1. Komunikacja w PRINCE2
  2. Komunikacja w PMBOK
  3. Komunikacja w podejściu TIPI
  4. Komunikacja w metodykach zwinnych
  5. Procedury vs. współpraca
 4. Rozwój umiejętności komunikacyjnych
  1. Znaczenie zdolności komunikacyjnych
  2. Zarządzanie umiejętnościami komunikacyjnymi
  3. Szkolenia z zakresu komunikacji
  4. Spotkania integracyjne i relacje nieformalne
 5. Procesy zarządzania komunikacją w projekcie
  1. Zarządzanie komunikacją w projekcie
  2. Rozpoznawanie interesariuszy i Planowanie komunikacji
  3. Dostarczanie informacji i Sprawozdawczość wykonania
  4. Kształtowanie oczekiwań interesariuszy
  5. Zamknięcie administracyjne
 6. Kanały i style komunikacji
  1. Kanały komunikacyjne
  2. Komunikacja werbalna i niewerbalna
  3. Obieg informacji w projekcie
  4. Systemy gromadzenia i dystrybucji informacji
  5. Style komunikacji
 7. Informacje zwrotne
  1. Kultura czy obowiązek
  2. Zasady przekazywania informacji zwrotnej
  3. Konstruktywne i destruktywne informacje zwrotne
  4. Przyjmowanie informacji zwrotnej
 8. Komunikacja w nowoczesnych metodach zarządzania projektami
  1. Organizacja pracy zespołowej
  2. Zarządzanie transferem wiedzy
  3. Współpraca w zespole projektowym
  4. Przywództwo w zespole projektowym
 9. Podsumowanie szkolenia
  1. Pytania
  2. Ankiety satysfakcji
  3. Dyplomy

 

Odbiorca:

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów, zarówno informatycznych jak i biznesowych. Z pewnością będzie przydatne dla osób, które kierują biurem projektów lub komórką organizacyjną odpowiedzialną za koordynację projektów w organizacji, ewentualnie nadzorują projekty i programy.

Szkolenie, ze względu na swój podstawowy i przeglądowy charakter, będzie przydatne zarówno dla osób, które dobrze znają dowolną metodykę, jak i dla tych, które nie posiadają przygotowania w dziedzinie zarządzania projektami. Polecane jest osobom, które w projekcie będą uczestniczyły po raz pierwszy, szczególnie gdy obejmują funkcję kierowniczą, lub mają złe doświadczenia z wcześniejszych projektów.

 

Czas trwania i forma:

Szkolenie jest dwudniowe i w sumie trwa 16 godzin, z czego zajęcia bezpośrednio z trenerem 13 godzin (w trakcie każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa na obiad i dwie 15 minutowe przerwy kawowe). Zagadnienia są prezentowane teoretycznie, omawiane na przykładach i dyskutowane z uczestnikami szkolenia.

 

Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 9:00-17:00 według planu:

•  09:00 – 10:30 zajęcia
•  10:30 – 10:45 przerwa kawowa
•  10:45 – 13:00 zajęcia
•  13:00 – 14:00 przerwa na lunch
•  14:00 – 15:30 zajęcia
•  15:30 – 15:45 przerwa kawowa
•  15:45 – 17:00 zajęcia

 

W ramach szkoleń gwarantujemy Państwu:

– Miłą i fachową obsługę organizatorów
– Doświadczonego trenera
– Sale szkoleniowe o wysokim standardzie
– Obszerne drukowane materiały szkoleniowe
– Certyfikat ukończenia szkolenia
– Serwis kawowy
– Obiad w każdym dniu szkolenia
– Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
– Grupy do 12 osób


Organizator
eduFuturo

Start
07/05/2020 9:00

Koniec
08/05/2020 17:00

Koszt
1950,00 zł

Telefon
794 930 124

E-mail
karolina.murawska@eduFuturo.pl

Strona internetowa
https://www.edufuturo.pl/zarzadzanie-projektami/komunikacja-w-zespole-projektowym.html