Komunikacja w zespole projektowym

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat komunikacji w zespole projektowym oraz poznanie praktycznych aspektów jej wykorzystania w zarządzaniu projektami. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z aspektami organizacyjnymi i psychologiczno-społecznymi komunikacji oraz ich wpływem na jakość i efektywności projektów.

Program szkolenia obejmuje krótkie wprowadzenie w terminologię zarządzania projektami, przegląd podejść do tematu komunikacji w najpowszechniej wykorzystywanych metodykach i szczegółowe omówienie najistotniejszych zagadnień z obszaru komunikacji. Większość szkolenia opiera się na sprawdzonych wzorcach i najlepszych praktykach stosowanych przez organizacje, natomiast na zakończenie przedstawione będą najnowsze trendy w dziedzinie.

Szkolenie ma charakter wprowadzający i przygotowuje uczestników do udziału w warsztatach oraz treningach z konkretnych technik komunikacyjnych. Nie należy spodziewać się, że dostarczy ono gotowych rozwiązań organizacyjnych, a na pewno nie zastąpi dobrego coacha, pozwoli jednak zrozumieć istotę zagadnienia i nauczy, gdzie i jakie rozwiązanie stosować.

 

Program szkolenia:

1) Zarządzanie projektami
Projekty i standardy zarządzania projektami
Zespół projektowy i role w projekcie
Kierownik projektu
Ludzie i komunikacja w projekcie

2) Podstawy komunikacji
Informacja i proces komunikowania się
Podstawowy model komunikacji
Model rozumienia informacji
Komunikacja formalna i interpersonalna

3) Komunikacja w zespole projektowym
Podejście PMBoK®
Podejście PRINCE2®
Podejście Agile
Procedury vs. Współpraca

4) Rozwój umiejętności komunikacyjnych
Znaczenie zdolności komunikacyjnych
Szkolenia z zakresu komunikacji
Spotkania integracyjne i relacje nieformalne
Zarządzanie umiejętnościami komunikacyjnymi

5) Procesy zarządzania komunikacją w projekcie
Planowanie komunikacji
Dystrybucja informacji
Sprawozdawczość wykonania
Zarządzanie interesariuszami

6) Kanały i style komunikacji
Komunikacja pionowa (przełożony – podwładny)
Komunikacja pozioma
Komunikacja grupowa i indywidualna
Systemy gromadzenia i wyszukiwania informacji

7) Informacje zwrotne
Kultura czy obowiązek
Zasady przekazywania informacji zwrotnej
Konstruktywne i destruktywne informacje zwrotne
Przyjmowanie informacji zwrotnej

8) Komunikacja w nowoczesnych metodach zarządzania projektami
Współpraca w zespole projektowym
Zarządzanie transferem wiedzy
Organizacja pracy zespołowej
Przywództwo w zespole projektowym

9) Podsumowanie szkolenia

 

Czas trwania i forma:

Szkolenie jest dwudniowe i w sumie trwa 16 godzin, z czego zajęcia bezpośrednio z trenerem 13 godzin (w trakcie każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa na obiad i dwie 15 minutowe przerwy kawowe). Zagadnienia są prezentowane teoretycznie, omawiane na przykładach i dyskutowane z uczestnikami szkolenia.

 

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-17:00 według planu:

•  09:00 – 10:30 zajęcia
•  10:30 – 10:45 przerwa kawowa
•  10:45 – 13:00 zajęcia
•  13:00 – 14:00 przerwa na lunch
•  14:00 – 15:30 zajęcia
•  15:30 – 15:45 przerwa kawowa
•  15:45 – 17:00 zajęcia

 

W ramach szkoleń gwarantujemy Państwu:

– Miłą i fachową obsługę organizatorów
– Doświadczonego trenera
– Sale szkoleniowe o wysokim standardzie
– Obszerne drukowane materiały szkoleniowe
– Certyfikat ukończenia szkolenia
– Serwis kawowy
– Obiad w każdym dniu szkolenia
– Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
– Grupy do 12 osób


Realizacja już dla 1 osoby!

Cena szkolenia: 2150 zł

Dla społeczności Coders View Community mamy 5% rabatu od ceny szkolenia z hasłem codersview. Hasło należy podać podczas rejestracji.

Zapraszamy do rejestracji!


Organizator
eduFuturo

Start
21/02/2019 9:00

Koniec
22/02/2019 17:00

Koszt
2150 zł

Telefon
794 930 124

E-mail
biuro@edufuturo.pl

Strona internetowa
https://www.edufuturo.pl/zarzadzanie-projektami/komunikacja-w-zespole-projektowym.html