Komunikacja wewnętrzna IT-Biznes

 

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej i zarządzającej każdego szczebla, począwszy od kierowników zespołów i wyżej. W szkoleniu powinny uczestniczyć wszystkie osoby odpowiedzialne za komunikację między IT a Biznesem. W szczególności szkolenie dedykowane jest osobom, które:

  • są odpowiedzialne za zarządzanie departamentami IT (CIO i dyrektorzy IT)
  • są odpowiedzialne za zarządzanie departamentami, których działanie w istotnej mierze zależy od IT,
  • pełnią rolę kierowników projektów IT lub kierowników projektów biznesowych angażujących IT,
  • kierują biurem projektów lub komórką organizacyjną odpowiedzialną za koordynację projektów w organizacji,
  • zarządzają organizacjami wsparcia użytkowników IT (Service Desk, Help Desk),
  • zrządzają działami bezpieczeństwa lub odpowiadają za zarządzanie kryzysowe.

Cel:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji w organizacji oraz poznanie praktycznych aspektów jej wykorzystania na styku IT i Biznesu. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze znaczeniem komunikacji dla jakości procesów i efektywności współpracy.

Program szkolenia składa się z dwóch zasadniczych części – podstaw komunikacji w organizacji i omówienia rozwiązań komunikacyjnych w obszarach: rozwoju (projekty), utrzymania, wsparcia użytkowników oraz bezpieczeństwa. W części pierwszej dostarczona zostanie podstawowa wiedza teoretyczna niezbędna dla zrozumienia procesów komunikowania się w organizacji. W części drugiej omówione i przedyskutowane zostaną najważniejsze modele i najlepsze praktyki stosowane w poszczególnych obszarach.

Szkolenie ma charakter interaktywny i warsztatowy. Uczestnicy analizują i rozwiązują konkretne przykłady. Dostarcza ono gotowe rozwiązania organizacyjne i uczy praktycznych zachowań podnoszących efektywność komunikacji.

 

Program szkolenia:

1) Podstawy komunikacji
a. Informacja i proces komunikowania się
b. Podstawowy model komunikacji
c. Komunikacja w organizacji
d. Znaczenie komunikacji
2) Specyfika komunikacji IT-Biznes
a. Zrozumienie Biznesu przez IT
b. Zrozumienie IT przez Biznes
c. Wiedza o organizacji
d. Standardy komunikacji
e. Dzielenie się wiedzą
3) Organizacyjne aspekty komunikacji
a. Kultura organizacyjna
b. Struktura organizacyjna
c. Style kierowania
d. Komunikacja formalna i interpersonalna
e. Zarządzanie komunikacją
4) Psychospołeczne aspekty komunikacji
a. Model rozumienia informacji
b. Różne konteksty IT i Biznesu
c. Autorytet i wiarygodność w komunikacji
d. Style komunikowania
e. Znaczenie medium
5) Płaszczyzny komunikacyjne
a. Inicjatywa rozwojowa IT
b. Komunikowanie zmiany
c. Komunikacja w projektach kaskadowych
d. Komunikacja w projektach zwinnych
e. Komunikacja w modelu usługowym IT
6) Umiejętności komunikacyjne
a. Aktywne słuchanie
b. Elementy głosowe
c. Trudni rozmówcy
d. Przekaz pisemny
e. Błędy komunikacyjne
7) Podsumowanie szkolenia
a. Dojrzałość procesów w obszarze komunikacji
b. Pytania

 

Czas trwania i forma:

Szkolenie jest dwudniowe i w sumie trwa 16 godzin, z czego zajęcia bezpośrednio z trenerem 13 godzin (w trakcie każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa na obiad i dwie 15 minutowe przerwy kawowe). Zagadnienia są prezentowane teoretycznie, omawiane na przykładach i dyskutowane z uczestnikami szkolenia.

 

Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 9:00-17:00 według planu:

•  09:00 – 10:30 zajęcia
•  10:30 – 10:45 przerwa kawowa
•  10:45 – 13:00 zajęcia
•  13:00 – 14:00 przerwa na lunch
•  14:00 – 15:30 zajęcia
•  15:30 – 15:45 przerwa kawowa
•  15:45 – 17:00 zajęcia

 

W ramach szkoleń gwarantujemy Państwu:

– Miłą i fachową obsługę organizatorów
– Doświadczonego trenera
– Sale szkoleniowe o wysokim standardzie
– Obszerne drukowane materiały szkoleniowe
– Certyfikat ukończenia szkolenia
– Serwis kawowy
– Obiad w każdym dniu szkolenia
– Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
– Grupy do 12 osób


Realizacja już dla 1 osoby!

Cena: 1690 zł netto

Dla społeczności Coders View Community mamy 5% rabatu od ceny szkolenia z hasłem codersview. Hasło należy podać podczas rejestracji.


Zapraszamy do kontaktu!


Organizator
eduFuturo

Start
28/03/2019 9:00

Koniec
29/03/2019 17:00

Koszt
1690 zł netto

Telefon
794 930 124

E-mail
biuro@edufuturo.pl

Strona internetowa
https://edufuturo.pl/katalog-szkolen/243-komunikacja-wewnetrzna-it-biznes.html