Komunikacja wewnętrzna IT-Biznes

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

RABAT DLA ZESPOŁÓW: min. 3 osoby z firmy = 30% rabatu!

 

 

Cel:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji w organizacji oraz poznanie praktycznych aspektów jej wykorzystania na styku IT i Biznesu. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani ze znaczeniem komunikacji dla jakości procesów i efektywności współpracy.

Program szkolenia składa się z dwóch zasadniczych części – podstaw komunikacji w organizacji i omówienia rozwiązań komunikacyjnych w obszarach: rozwoju (projekty), utrzymania, wsparcia użytkowników oraz bezpieczeństwa. W części pierwszej dostarczona zostanie podstawowa wiedza teoretyczna niezbędna dla zrozumienia procesów komunikowania się w organizacji. W części drugiej omówione i przedyskutowane zostaną najważniejsze modele i najlepsze praktyki stosowane w poszczególnych obszarach.

Szkolenie ma charakter interaktywny i warsztatowy. Uczestnicy analizują i rozwiązują konkretne przykłady. Dostarcza ono gotowe rozwiązania organizacyjne i uczy praktycznych zachowań podnoszących efektywność komunikacji.

 

Odbiorca:

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej i zarządzającej każdego szczebla, począwszy od kierowników zespołów i wyżej. W szkoleniu powinny uczestniczyć wszystkie osoby odpowiedzialne za komunikację między IT a Biznesem. W szczególności szkolenie dedykowane jest osobom, które:

 • są odpowiedzialne za zarządzanie departamentami IT (CIO i dyrektorzy IT)
 • są odpowiedzialne za zarządzanie departamentami, których działanie w istotnej mierze zależy od IT,
 • pełnią rolę kierowników projektów IT lub kierowników projektów biznesowych angażujących IT,
 • kierują biurem projektów lub komórką organizacyjną odpowiedzialną za koordynację projektów w organizacji,
 • zarządzają organizacjami wsparcia użytkowników IT (Service Desk, Help Desk),
 • zrządzają działami bezpieczeństwa lub odpowiadają za zarządzanie kryzysowe.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy komunikacji
  1. Informacja i proces komunikowania się
  2. Podstawowy model komunikacji
  3. Komunikacja w organizacji
  4. Znaczenie komunikacji
 2. Specyfika komunikacji IT-Biznes
  1. Zrozumienie Biznesu przez IT
  2. Zrozumienie IT przez Biznes
  3. Wiedza o organizacji
  4. Standardy komunikacji
  5. Dzielenie się wiedzą
 3. Organizacyjne aspekty komunikacji
  1. Kultura organizacyjna
  2. Struktura organizacyjna
  3. Style kierowania
  4. Komunikacja formalna i interpersonalna
  5. Zarządzanie komunikacją
 4. Psychospołeczne aspekty komunikacji
  1. Model rozumienia informacji
  2. Różne konteksty IT i Biznesu
  3. Autorytet i wiarygodność w komunikacji
  4. Style komunikowania
  5. Znaczenie medium
 5. Płaszczyzny komunikacyjne
  1. Inicjatywa rozwojowa IT
  2. Komunikowanie zmiany
  3. Komunikacja w projektach kaskadowych
  4. Komunikacja w projektach zwinnych
  5. Komunikacja w modelu usługowym IT
 6. Umiejętności komunikacyjne
  1. Aktywne słuchanie
  2. Elementy głosowe
  3. Trudni rozmówcy
  4. Przekaz pisemny
  5. Błędy komunikacyjne
 7. Podsumowanie szkolenia
  1. Dojrzałość procesów w obszarze komunikacji
  2. Pytania

 

Czas trwania i forma:

Szkolenie jest dwudniowe i w sumie trwa 16 godzin, z czego zajęcia bezpośrednio z trenerem 13 godzin (w trakcie każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa na obiad i dwie 15 minutowe przerwy kawowe). Zagadnienia są prezentowane teoretycznie, omawiane na przykładach i dyskutowane z uczestnikami szkolenia.

 

Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 9:00-17:00 według planu:

•  09:00 – 10:30 zajęcia
•  10:30 – 10:45 przerwa kawowa
•  10:45 – 13:00 zajęcia
•  13:00 – 14:00 przerwa na lunch
•  14:00 – 15:30 zajęcia
•  15:30 – 15:45 przerwa kawowa
•  15:45 – 17:00 zajęcia

 

W ramach szkoleń gwarantujemy Państwu:

– Miłą i fachową obsługę organizatorów
– Doświadczonego trenera
– Sale szkoleniowe o wysokim standardzie
– Obszerne drukowane materiały szkoleniowe
– Certyfikat ukończenia szkolenia
– Serwis kawowy
– Obiad w każdym dniu szkolenia
– Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
– Grupy do 12 osób


Organizator
eduFuturo

Start
09/04/2020 9:00

Koniec
10/04/2020 17:00

Koszt
1690,00 zł

Telefon
794 930 124

E-mail
karolina.murawska@eduFuturo.pl

Strona internetowa
https://www.edufuturo.pl/zarzadzanie-uslugami-it/243-komunikacja-wewnetrzna-it-biznes.html