LEAN SIX SIGMA W PROJEKTACH IT – WHITE BELT

O szkoleniu:

Zadaniem szkolenia jest wprowadzenie w tajniki Lean i Six Sigma oraz pokazanie w jaki sposób można zastosować je do poprawy procesów w firmie. Szczególny nacisk położony zostanie na wykorzystanie podejścia Six Sigma i Lean w branży IT.

Szkolenie White Belt to rozpoczęcie przygody z metodyką Six Sigma. Dlatego też od uczestników nie wymaga się wcześniejszego przygotowania.

White Belt to osoba, która posiada doświadczenie w biznesie i odpowiedni poziom wiedzy o procesach, w których na co dzień uczestniczy. Współpracuje z Green Belts oraz Black Belts w ramach projektów usprawniających procesy, realizując przydzielone zadania projektowe. White Belt powinien rozumieć istotę procesu oraz czynników, które wpływają na jego efektywność oraz zadowolenie klienta.

Podczas szkolenia White Belt poznaje metodykę DMAIC i uczy się jak wykorzystywać podstawowe narzędzia do pracy nad doskonaleniem procesów.

Uczestnikom zapewniamy:

– materiały szkoleniowe
– certyfikat
– przerwy kawowe
– przerwy obiadowe

Forma szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu, z dużym zaangażowaniem uczestników. Elementy teoretyczne przekazywane są w formie wykładu, następnie podczas ćwiczeń na realnym przykładzie wyjaśniane i utrwalane są poszczególne elementy.

Cel szkolenia:

– Wprowadzenie do Lean Six Sigma
– Infrastruktura Programu Six Sigma, kim jest Black Belt?
– Co to jest DMAIC i omówienie poszczególnych kroków.
– Six Sigma a Lean, razem czy osobno?
– Możliwość zastosowania w branży IT – czy to się u nas sprawdzi?

Korzyści z uczestnictwa:

– Nabędzie podstawową wiedzę umożliwiającą zrozumienie metodologii Six Sigma.
– Dowie się jak rozwiązywać problemy w sposób uporządkowany i systematyczny.
– Pozna sposób działania metodyki DMAIC.
– Przygotuje się do skutecznego wspierania i aktywnego uczestnictwa w projektach.

Dla kogo?

– osób zainteresowanych tematyką zarządzania procesami biznesowymi
– pracowników działu IT, w szczególności: analityków biznesowych, analityków systemowych, konsultantów biznesowych, kierowników projektów
– właścicieli procesów
– kadry zarządzającej firmą
– menedżerów odpowiedzialnych za wdrożenie koncepcji zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie/instytucji
– pracowników ds. standardów i procesów – kierowników, specjalistów
– pracowników firm, które wdrażają lub wdrożyły koncepcję zarządzania procesami biznesowymi

AGENDA

Dzień pierwszy: (9:00-17:00)
– Wprowadzenie do Lean Six Sigma
– Infrastruktura Programu Six Sigma
– Co to jest DMAIC i omówienia poszczególnych kroków
– Faza DEFINE (Karta projektu, SIPOC)

Dzień drugi: (9:00-17:00)
– Faza MEASURE (MAPA PROCESU, ISHIKAWA DIAGRAM)
– Faza ANALYSE ( Omówienie podstawowych narzędzi analizy danych)
– Faza IMPROVE (Jak wybrać najlepsze rozwiązanie)
– Faza CONTROL (Narzędzia monitorowania procesu)


Organizator
Gigacon

Start
22/01/2019 08:00

Koniec
23/01/2019 17:00

Koszt
PLN 1899

Telefon

E-mail

Strona internetowa
https://gigacon.org/event/lean-six-sigma-w-projektach-it-white-belt/