Państwo 2.0

Zapraszamy do udziału w konferencji Computerworld Państwo 2.0, która od 10 lat stwarza okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym. Pierwszy dzień konferencji Państwo 2.0 poświęcony


Organizator

Start
08/01/2021

Koniec
15/01/2021

Koszt
1000 zł

Telefon

E-mail

Strona internetowa