Machine Learning in Python – Introduction to Voice Technologies

 

 

 

  • Główny cel szkolenia:

Zapoznanie się z praktycznymi metodami wykorzystania Python’a do przetwarzania, analizy i prezentacji danych na przykładzie technologii mowy.

 

  • Korzyści dla uczestnika:

-rozwój umiejętności programistycznych w języku Python,

-zapoznanie się z popularnymi bibliotekami do analizy i prezentacji danych,

-zapoznanie się z bibliotekami wykorzystywanymi w uczeniu maszynowym i przetwarzaniu

audio,

-zdobycie umiejętności pracy w środowisku interaktywnego Python’a (IPython) i notebooków Jupyter,

-rozwój wiedzy z zakresu praktycznego uczenia maszynowego i  technologii mowy,

-wzrost umiejętności programistycznych pracowników – wykorzystanie Python’a do przetwarzania, analizy i prezentacji danych,

-zapoznanie z licznymi bibliotekami i interaktywnymi funkcjami Python’a,

-zapoznanie pracowników z technikami uczenia maszynowego i przetwarzania audio,

-rozwój umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów,

-poszerzenie horyzontów i zainteresowanie pracowników tematami computer science, machine learning, voice technologies.

 

  • Kto powinien wziąć udział?:

osoby zajmujące się opracowywaniem danych (dowolnego rodzaju) – przetwarzaniem, analizą, prezentowaniem,
-osoby chcące rozwinąć umiejętności programowania w języku Python,
-osoby zainteresowane tematyką uczenia maszynowego i technologii mowy,
-osoby lubiące rozwijać umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

  • Po szkoleniu znasz:

-biblioteki do przetwarzania i prezentacji danych: numpy, pandas, matplotlib,
-biblioteki do analizy danych, uczenia maszynowego i przetwarzania audio: sklearn, librosa,
-środowiska do interaktywnego programowania w Pytonie: IPython, Jupyter, ipywidgets,

-podstawowe techniki uczenia maszynowego i przetwarzania dźwięku.

 

Po szkoleniu potrafisz:
-wczytywać / zapisywać / wyświetlać / odtwarzać pliki tekstowe / dźwiękowe / binarne,
-w prosty i atrakcyjny sposób prezentować swoje dane: tabele, wykresy, interaktywne widgety,
-wykonywać analizę statystyczną swoich danych,

-wykorzystywać metody uczenia maszynowego do efektywniejszej pracy z danymi,

-wykorzystywać możliwości środowisk programistycznych do interaktywnego Python’a.

 

Trener szkolenia: Zbigniew Łatka

Ukończył z wyróżnieniem studia z inżynierii akustycznej na AGH w Krakowie. Od trzech lat pracuje jako naukowiec i programista w Techmo, zajmując się rozpoznawaniem i syntezą mowy. Prowadzi badania nad technikami konwersji głosu, odnosząc na tym polu znaczące sukcesy (3 miejsce  w międzynarodowych zawodach Voice Conversion Challenge 2018). Prywatnie interesuje się teorią i historią muzyki. Pianista, kompozytor, miłośnik Python’a.

 

  • Cena:  First minute do 13 maja – 2099 zł netto/os

Cena regularna od 14 maja – 2399 zł netto/os

 

  • Link do agendy i rejestracji: https://gigacon.org/event/machine-learning-in-python-introduction-to-voice-technologies/

 

Dla społeczności Coders View Community mamy 5% rabatu od ceny szkolenia z hasłem codersview. Hasło należy podać podczas rejestracji.

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Organizator
GigaCon

Start
13/06/2019 9:00

Koniec
14/06/2019 17:00

Koszt
2099 zł + VAT

Telefon
506 981 902

E-mail
szkolenia@gigacon.org

Strona internetowa
https://gigacon.org/event/machine-learning-in-python-introduction-to-voice-technologies/