ORACLE DATA INTEGRATOR

O szkoleniu:

Szkolenie będzie miało formę prezentacji i warsztatów. Uczestnicy będą pracować na maszynie wirtualnej przygotowanej przez Dostawcę. W trakcie cyklu spotkań uczestnicy pod okiem praktyka opanują podstawy pracy z narzędziem Oracle Data Integrator 12c.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają sposób podejścia do tworzenia procesów integracyjnych zaproponowany przez Oracle z wykorzystaniem architektury E-LT oraz szerokiego wachlarza dostarczonych z ODI modułów wiedzy. Moduły wiedzy w znaczący sposób przyspieszają pracę nad projektem zasilania hurtowni danych (mamy m.in. do dyspozycji gotowe rozwiązanie pod zasilanie tabel wymiarów dzięki odpowiedniemu modułowi integracyjnemu Slowly Changing Dimension). Programista tworząc procesy skupia się przede wszystkim na modelu logicznym, a nie na zasobach fizycznych. Uruchamianie i przenoszenie procesów między różnymi środowiskami dzięki wbudowanej kontekstowości jest proste. ODI dostarcza również gotowe rozwiązania za pomocą których można walidować dane.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest opanowanie podstawowych umiejętności korzystania z narzędzia Oracle Data Integrator. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki ćwiczeniom realizowanym w trakcie szkolenia.

Co więcej:

Dodatkowo uczestnicy szkolenia zostaną zaznajomieni z podstawami administracji narzędziem ETL (wykonywanie rutynowych czynności, konfiguracja oprogramowania od początku).

Wymagania od uczestnika:

Podstawowa wiedza programistyczna z zakresu języka SQL,PL/SQL. Wiedza na temat jak działa baza danych. Dobrze by było aby uczestnik szkolenia znał podstawowe typy struktur używanych w hurtowniach danych (tabele wymiarów, faktów, koncepcja modelu gwiazdy itd)

Do kogo skierowane:

Analitycy oraz programiści hurtowni danych. Osoby nie znające narzędzia ODI lub mające podstawową wiedzę na ten temat. Wszyscy, którzy chcieliby nauczyć się obsługi narzędzia ODI.

Uczestnikom zapewniamy:

– materiały szkoleniowe
– certyfikat
– przerwy kawowe
– przerwy obiadowe

Koszt:

Cena first minute (do 11 października) – 2499 zł + 23% Vat
Cena regularna (po 11 października) – 2899 zł + 23% Vat

Agenda:

 1. Wprowadzenie
  • Architektura ODI’ego
  • Komponenty ODI’ego
  • Agent
  • Repozytoria
 2. Topologia ODI’ego
  • Czym jest topologia?
  • Serwery i schematy
  • Fizyczna architektura
  • Logiczna Architektura
  • Mapowanie zasobów fizycznych na logiczne, konteksty
 3. Zaczynanie pracy z projektem
  • Tworzenie projektu
  • Organizacja pracy w projekcie
  • Moduły wiedzy
  • Omówienie obiektów wykorzystywanych w projekcie
 4. Praca z modelami
  • Organizacja metadanych w ODI’m
  • Proces Reverse Engineering
  • Tworzenie własnych modeli
  • Organizacja danych w modelu
  • Tworzenie Data stores
  • Konfiguracja Data stores (constraints, keys, references)
 5. Definiowanie własnych mapowań
  • Co to jest mapping?
  • Tworzenie procesu integracyjnego
  • Staging Area
  • Łączenie Data stores
  • Filtrowanie danych
  • Korzystanie z modułów wiedzy
 6. Praca z paczkami
  • Czym są paczki?
  • Proces tworzenia paczki
  • Przegląd dostępnych opcji

Organizator
Gigacon

Start
25/10/2018 08:00

Koniec
26/10/2018 17:00

Koszt
2899 PLN

Telefon

E-mail

Strona internetowa
https://gigacon.org/event/oracle-data-integrator/