Państwo 2.0

Zapraszamy do udziału w konferencji Computerworld Państwo 2.0, która od 10 lat stwarza okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym.

Pierwszy dzień konferencji Państwo 2.0 poświęcony będzie priorytetom cyfrowym administracji centralnej na najbliższe lata oraz statusowi prac nad najważniejszymi rządowymi projektami IT.

Drugi dzień konferencji skoncentruje się na technologicznych zagadnieniach, których znaczenie dla rozwoju cyfrowego państwa w ostatnich latach znacząco rośnie.

DZIEŃ 1 / 5 MARCA

 • Strategia cyfryzacji państwa
 • Debata ministerialna: Innowacje ICT w sektorze publicznym
 • Status i kierunki rozwoju rządowych projektów IT
 • Perspektywa unijna 2021-2027
 • Strategia wdrożenia technologii 5G
 • Chmura rządowa i publiczna
 • Blockchain w administracji publicznej
 • Cyberbezpieczeństwo państwa
 • Zmiany PZP
 • Cyfryzacja zamówień publicznych IT

DZIEŃ 2 / 6 MARCA

 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA.
  Bezpieczeństwo systemów IT wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych. Zmiany w związku z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
 • Smart City. Innowacyjne rozwiązania dla miast.
  Strategie rozwoju polskich miast. Efekty działań polskich miast w kierunku smart city. Technologie w obszarze ochrony środowiska, transportu, efektywności energetycznej, poprawy bezpieczeństwa. Finansowanie miejskich inwestycji.
 • ZDROWIE 2.0.
  Światowe osiągnięcia techniki dla ochrony zdrowia. Priorytety inwestycyjne polskiego sektora ochrony zdrowia.

DO UDZIAŁU W KONFERENCJI
SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY:

 • Przedstawicieli centralnej i wojewódzkiej administracji rządowej;
 • Osoby odpowiedzialne za podejmowanie strategicznych decyzji w sferze życia publicznego i zarządzania rozwojem
  społeczności lokalnych oraz państwa – prezydentów, członków zarządów miast i województw;
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie rozwoju, zarządzanie majątkiem,
  kontrolę wydatków – skarbników, dyrektorów biur strategii i rozwoju jednostek administracji publicznej;
 • Osoby odpowiedzialne za wsparcie teleinformatyczne procesów w urzędach – szefów działów IT.

Organizator
COMPUTERWORLD

Start
05/03/2020 8:00

Koniec
06/03/2020 15:55

Koszt
2499 zł netto

Telefon

E-mail

Strona internetowa
https://www.computerworld.pl/konferencja/panstwo