PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW BIZNESOWYCH

O szkoleniu:

I moduł szkolenia przygotowuje do zdania państwowego egzaminu z BPMN (Certificate of Basic BPMN Competence). Rezultatem testu jest potwierdzenie kompetencji w zakresie modelowania procesów w notacji BPMN.

Cel szkolenia:

– przygotowanie uczestników do identyfikacji i modelowania procesów biznesowych
– zapoznanie uczestników z dokumentowaniem procesów z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation — Notacja i Model Procesów Biznesowych)
– wyjaśnienie specyfiki dokumentacji zgodnej z BPMN
– nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego rozpoznawania i budowania modeli procesów zgodnie z BPMN 2.0

Efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia pozyskują praktyczną umiejętność identyfikacji, mapowania, modelowania i publikacji procesów w stopniu umożliwiającym samodzielne efektywne przygotowywanie tych dokumentów na potrzeby opisu istniejących i projektowania nowych procesów biznesowych, zwłaszcza w celu wdrożenia systemów informatycznych, doskonalenia przedsiębiorstwa, szkoleń i komunikacji procesów.

Korzyści z uczestnictwa:

Usprawnienie (obniżka kosztów) działania organizacji poprzez identyfikacje sposobu działania, wykrycie niespójności, przyczyn strat, wąskich gardeł i zbędnych działań podczas realizacji procesów. Stworzenie podstaw pod projekty doskonalące w organizacji. W przypadku adopcji narządzi do zarządzania wiedzą dodatkową korzyścią jest sprawne gromadzenie i odpowiednie udostępnianie wiedzy o organizacji (regulacje, zasady, procesy, procedury, mierniki, ryzyko) w stopniu przekraczającym wymogi norm jakościowych (np. ISO 9000).

Do kogo skierowane?

– osób zainteresowanych tematyką zarządzania procesami biznesowymi
– pracowników działu IT, w szczególności: analityków biznesowych, analityków systemowych, konsultantów biznesowych,kierowników projektów
– właścicieli procesów
– kadry zarządzającej firmą
– menedżerów odpowiedzialnych za wdrożenie koncepcji zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie/instytucji
– pracowników ds. standardów i procesów – kierowników, specjalistów
– pracowników firm, które wdrażają lub wdrożyły koncepcję zarządzania procesami biznesowymi
– specjalistów ds. kontrolingu
– green beltów i black beltów Six Sigma i Lean Six Sigma
– zespołów wdrożeniowych Lean Manufaturing
– zespołów wdrożeniowych narzędzi informatycznych (np. systemy WorkFlow, ERP/MRP)

Forma szkolenia:

Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem metodyki opisu procesów BPMN (zgodnie ze specyfikacją standardu na www.bpmn.org). Uczestnicy samodzielnie tworzą i analizują diagramy. Trenerzy stosują nowoczesne metody aktywizujące i stymulujące uczestników do optymalnego wykorzystania czasu zajęć. Jeżeli chodzi o formę przekazu informacji, będą to:
– multimedialny wykład
– ćwiczenia z prowadzącym
– samodzielna praca na komputerze oraz wspólna analiza wybranych modeli

Uczestnikom zapewniamy:

– materiały
– certyfikat potwierdzający uczestnictwo
– przerwy kawowe
– przerwy obiadowe


Organizator
Gigacon

Start
03/12/2018 08:00

Koniec
05/12/2018 17:00

Koszt
PLN 2500

Telefon

E-mail

Strona internetowa
https://gigacon.org/event/podstawy-modelowania-procesow-biznesowych/