Praktyczne podejście do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów

Link do wydarzenia na fb:  https://www.facebook.com/events/648453618914232/  

Cel szkolenia:

Przekazać wiedzę praktyczną przygotowująca do samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentu lub informacji z elementami zarządzania procesowego i budowy efektywnych zespołów

 

Korzyści dla firmy:

 • Projektowo-procesowe podejście do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w każdej firmie,
 • Zrozumienie potrzeb klienta – jak stworzyć listę funkcjonalności do wdrożenia,
 • Ustalanie priorytetów i kolejności wdrożenia funkcjonalności,
 • Umiejętność praktycznego zastosowania kluczowych narzędzi opisania procesów – współpraca z zespołem deweloperów, konsultantami ds. wdrożeń,
 • Efektywne spotkania i skuteczna komunikacja w projekcie,
 • Rola Kierownika projektu, analityka biznesowego w procesie prototypowania, produkcji, testowania, wdrażania oraz usprawniania,
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie.

 

Narzędzia:

 • SIPOC, mapa procesu, Pareto, MoSCoW, Cykl Deminga, Macierz ryzyka

 

Korzyści dla uczestnika:

 • Umiejętność zmapowanie procesu
 • Priorytetyzacja i ustalanie kolejności wdrożenia funkcjonalności
 • Prowadzenie spotkań projektowych
 • Kontrola procesu wdrożenia
 • Zdolność oceny i minimalizowania ryzyka w projekcie

 

Trenerzy szkolenia:  

Bartłomiej Papisz – Przeprowadził ponad 80 projektów wdrożeniowych i blisko 120 szkoleń w firmach usługowych, produkcyjnych. Ekspert w dziedzinie Lean Managementu.Od 2017 roku Dyrektor Produkcji. Zarządzając ponad 250 osobowym zespołem, realizuje proces transformacji w sposobie i organizacji pracy, ale przede wszystkim wspiera w procesie rozwoju osobistego pracowników.

 Anna Buczek – Na bazie doświadczeń Internal Communication i Public Relations, stworzyła i prowadziła Biuro Investor Relations po zrealizowaniu projektu wejścia spółki Armatura Kraków SA na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Przez ostatnie 8 lat realizowała projekty w obszarach: księgowość, HR, magazyny i zaopatrzenie, kontrola jakości, dział prawny, administracja i sekretariat.

 

 


Organizator
Gigacon

Start
27/07/2019 9:00

Koniec
28/07/2019 17:00

Koszt
2300 zł + VAT

Telefon
506 981 902

E-mail
szkolenia@gigacon.org

Strona internetowa
https://gigacon.org/event/praktyczne-podejscie-do-wdrozenia-elektronicznego-obiegu-dokumentow/