Procesy biznesowe: modelowanie i zarządzanie z użyciem notacji BPMN

Kurs adresowany jest do każdej osoby, która ma do czynienia z dokumentacją zawierającą modele procesów w notacji BPMN lub planuje zdobywanie umiejętności modelowania procesów biznesowych, w tym specjaliści ds. systemów zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem, analitycy IT, kadry kierownicze i zarządy mające do czynienia z projektami wdrażania metod zarządzania zorientowanego na procesy, wdrażania systemów informatycznych.

Cel:

Poznanie podstawowych formalnych zasad analizy przypływu pracy i zadań w organizacjach, poprawnego modelowania procesów biznesowych, procedur, reguł biznesowych. Poznanie podstaw notacji BPMN (standard Object Management Group w modelowaniu procesów biznesowych), poznanie dobrych praktyk, typowych błędów.

Program szkolenia: 

 1. Notacja jako język komunikacji
  a. Semantyka: słownik notacji
  b. Syntaktyka: gramatyka notacji
  c. Pragmatyka: kontekst użycia notacji
  d. Semiotyka: wiedza adresata jako kontekst modelowania
 2. Podstawy modelowania
  a. Analiza kontekstu  – model kontekstowy (biznesowy)
  b. Analiza biznesowa – model kluczowych procesów (wewnętrzny łańcuch wartości dodanej)
  c. Modelowanie procesów biznesowych – orientacja na produkty, kluczowe etapy modelowania
  d. Dekomponowanie modeli – jak dobrać poziomy szczegółowości
 3. Zaawansowane techniki modelowania
  a. Analiza i przepływ informacji
  b. Modelowanie zorientowane na obsługę zdarzeń
  c. Role, właściciele procesów i wykonawcy czynności
  d. Warstwa produktów i warstwa zmiany stanów (statusów)
  e. Notacja BPMN – podstawy i zastosowanie
  f. Diagram czynności i sekwencji UML – obszary zastosowań w modelowaniu procesów
  g. Praktyka modelowania – antywzorce i naiwne metody modelowania
  h. Analiza zakresu projektu IT – specyfikowanie przypadków użycia
 4. Modelowanie procesów jako narzędzie w zarządzaniu organizacją
 5. Zakończenie, dyskusja

Ok. 20% czasu szkolenia to ćwiczenia. Szkolenia otwarte prowadzone są bez komputerów, wyłącznie z pomocą papieru i ołówków. Użycie komputerów i oprogramowania wspomagającego tworzenie diagramów wyłącznie na szkoleniach zamkniętych po uzgodnieniu z organizatorem i trenerem.

 

Trener: Jarosław Żeliński (członek IIBA). 

Czas trwania i forma: Kurs jest dwudniowy i trwa 16 godzin.

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-17:00 według planu:

•  09:00 – 10:30 zajęcia
•  10:30 – 10:45 przerwa kawowa
•  10:45 – 13:00 zajęcia
•  13:00 – 14:00 przerwa na lunch
•  14:00 – 15:30 zajęcia
•  15:30 – 15:45 przerwa kawowa
•  15:45 – 17:00 zajęcia

 

W ramach szkoleń gwarantujemy:

– Miłą i fachową obsługę organizatorów
– Doświadczonego trenera
– Sale szkoleniowe o wysokim standardzie
– Drukowane materiały szkoleniowe + książka!
– Certyfikat ukończenia szkolenia
– Serwis kawowy
– Obiad w każdym dniu szkolenia
– Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
– Grupy do 12 osób


Szkolenie realizowane przy zgłoszeniu min. 2 osób. 

Cena: 2600 zł (Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT)

 

GRATIS 60-dniowe konsultacje z trenerem po szkoleniu w trybie e-learningu

 

Zapraszamy również na cykl „Praktyka Analizy Biznesowej i Projektowania Systemów Obiektowych” składający się z trzech niżej wymienionych szkoleń:

 1. Analiza biznesowa: modelowanie procesów biznesowych i notacja BPMN – 2100 + VAT  lub 2600 + VAT
 2. Dokumentowanie wymagań i zarządzanie nimi: model motywacji biznesowej, Przypadki Użycia i Wymagania w SysML – 2100 + VAT  lub 2600 + VAT
 3. Analiza obiektowa i projektowanie logiki oprogramowania z użyciem notacji UML – 2100 + VAT  lub 2600 + VAT

Koszt udziału w całym cyklu  6900 PLN + VAT (oszczędzasz 900 PLN i zyskujesz 60-dni konsultacji z trenerem po każdym module) uwzględniany podczas rejestracji na cały cykl i płatności z góry.

Zapraszamy do kontaktu!

 


Organizator
eduFuturo

Start
11/02/2019 9:00

Koniec
12/02/2019 17:00

Koszt
2600 zł netto

Telefon
794 930 124

E-mail
biuro@edufuturo.pl

Strona internetowa
https://www.edufuturo.pl/inzynieria-systemow-biznesowych/237-analiza-biznesowa-modelowanie-procesow-biznesowych-i-notacja-bpmn.html