PRZEMYSŁ 4.0

O TECHNOLOGIACH I KOMPETENCJACH DLA GOSPODARKI 4.0

Firmy, które wchodzą na drogę transformacji przemysłowej czerpią z tego ogromne korzyści, tj. wzrost efektywności, optymalizacja i oszczędność zasobów, ograniczenie kosztów, co finalnie przekłada się na zwiększenie konkurencyjności i wzrost rentowności. W czasach silnej konkurencji i rosnących wymagań klientów, automatyzacja, pozwalająca na produkcję na masową skalę, przestała już wystarczać. Celem firm produkcyjnych staje się elastyczność produkcji, pozwalająca na łatwą zmianę profilu produkcyjnego i personalizację produkcji, przy równoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej.

Taka przełomowa zmiana efektywności procesów wytwórczych, określana czwartą rewolucją przemysłową, możliwa jest dzięki wysoce zaawansowanej automatyzacji procesów oraz synergii zaimplementowanych technologii informatycznych.

Do najważniejszych technologii z obszaru Przemysłu 4.0 zalicza się IoT wykorzystujący inteligentne urządzenia i sieci czujników do przesyłu ogromnych ilości danych, Big Data (pozwalająca na analizę i przetwarzanie tych danych), Cloud Computing (umożliwiający ich gromadzenie). Efektywne wykorzystanie danych z sieci IoT początkuje całkowitą niezależność maszyn produkcyjnych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI,POŚWIĘCONEJ REWOLUCJI CYFROWEJ SEKTORA PRZEMYSŁOWEGO.

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • Wyzwania transformacyjne sektora przemysłowego
 • Obraz Przemysłu 4.0 w Polsce – stopień adaptacji rozwiązań zgodnych z Przemysłem 4.0 oraz gotowość firm do zmian
 • Przykłady praktycznych zastosowań nowoczesnych rozwiązań zgodnych z koncepcją Przemysłu 4.0
 • Najnowsze rozwiązania dla Przemysłu 4.0 z obszaru automatyzacji produkcji, robotyzacji, IIoT, Big Data, Cloud Computing, wytwarzania addytywnego, rzeczywistości rozszerzonej
 • Optymalizacja kosztów produkcji
 • Poprawa skalowalności produkcji
 • Integracja procesów produkcyjnych, magazynowych i logistycznych
 • Cyberbezpieczeństwo  infrastruktury OT i IT
 • Cyberbezpieczeństwo procesów technologiczno-produkcyjnych w przedsiębiorstwach
 • Kompetencje w erze Przemysłu 4.0
 • Źródła finansowania projektów w obszarze Przemysłu 4.0
 • Spodziewane zmiany centralne w obszarze wsparcia innowacyjności polskich firm

DO UDZIAŁU SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY:

 • Dyrektorów produkcji i liderów odpowiedzialnych za procesy produkcyjne
 • Dyrektorów ds. transformacji biznesu
 • Dyrektorów IT
 • Menedżerów zainteresowanych optymalizacją procesów produkcyjnych

Udział w konferencji jest bezpłatny dla:

 • Dyrektorów produkcji i liderów odpowiedzialnych za procesy produkcyjne
 • Dyrektorów ds. transformacji biznesu
 • Dyrektorów IT
 • Menedżerów zainteresowanych optymalizacją procesów produkcyjnych

z wyłączniem spółek świadczących usługi w obszarze nowych technologii.


Organizator
COMPUTERWORLD

Start
25/11/2020

Koniec
25/11/2020

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Telefon
+48 22 3217800

E-mail

Strona internetowa
https://www.computerworld.pl/konferencja/przemysl