SUMMIT EOIF GIGACON 2020 – ELEKTRONICZNY OBIEG INFORMACJI W FIRMIE

O KONFERENCJI:

Podczas wydarzenia przedstawiciele wiodących firm zaprezentują swoje rozwiązania oraz zaproponują narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Wieloletnie doświadczenie w propagowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych pozwala nam stworzyć wydarzenie łączące potrzeby ich dostawców i odbiorców.


PROPONOWANA TEMATYKA KONFERENCJI TO M.IN.:

– Zgodność z RODO
– Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
– Dokumenty w chmurze
– Rozwiązania mobilne
– Workflow – zarządzanie procesami biznesowymi
– Bezpieczny druk i nowoczesna archiwizacja dokumentów
– Masowe wydruki
– Automatyzacja obsługi faktur
– Portale korporacyjne inter/intra/extranet
– Systemy OCR/OMR
– PKI – dokument elektroniczny
– Narzędzia back-office
– Praca grupowa
– Robotyzacja procesów
– Podpis elektroniczny
– Digitalizacja
– Bezpieczeństwo obiegu dokumentami


KONFERENCJA SKIEROWANA JEST DO:

– szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujących omawiane technologie: obiegu dokumentów, przetwarzania i składowania informacji,
– do osób z każdej branży.

Konferencja jest spotkaniem biznesowym, nie przyjmujemy rejestracji studentów.

UDZIAŁ W KONFERENCJI BEZPŁATNY*!

Wymagane jest JEDYNIE wypełnienie formularza rejestracji – odnośnik znajduje się pod agendą.

* Opłata rejestracyjna wyłącznie dla przedstawicieli firm informatycznych (producenci, dystrybutorzy itp.) sprzedających rozwiązania IT z zakresu zagadnień poruszanych na konferencji oraz firm konsultingowych świadczących usługi z zakresu tej tematyki  – 500 PLN + VAT


ZAREJESTROWANYM UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

+ przegląd rozwiązań i narzędzi z zakresu obiegu dokumentów i procesów biznesowych
+ możliwość udziału w wybranych wykładach
+ przerwy kawowe
+ dostęp do materiałów pokonferencyjnych m.in. do wybranych prezentacji
+ możliwość wzięcia udziału w losowaniu i wygrania wielu ciekawych nagród
+ możliwość otrzymania potwierdzenia udziału w konferencji (podbicie delegacji/zaświadczenia w trakcie spotkania lub wystawienie certyfikatu uczestnictwa po wydarzeniu)

 

WAŻNE: Konferencja ma charakter formalnego spotkania biznesowego, a co za tym idzie obowiązuje odpowiedni dress code (styl formalny lub półformalny tzw. smart casual).

Dodatkowo w formularzu rejestracji istnieje możliwość zamówienia lunchu podczas konferencji. Koszt: 120 PLN + VAT /1 dzień


https://www.facebook.com/gigaconwww/Zachęcamy do śledzenia informacji o konferencji na bieżąco również na Facebook’u!

ZAPREZENTUJ SIĘ NA TYM SPOTKANIU:

Firmy, które posiadają rozwiązania dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów lub mają usługi konsultingowe z tego zakresu i zainteresowane są zaprezentowaniem swoich produktów/usług podczas konferencji, zachęcamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą marketingową. Do wyboru m.in.: wykład 20 – 45 minut, stoisko, insert w pakietach i wiele innych.

Zapytaj mnie o możliwości zaprezentowania się na tym spotkaniu: 
📧  karina.strojek@gigacon.org
📞 600 677 473

Propozycje wykładów merytorycznych (call for papers), patronaty medialne, kontakt z Uczestnikami:
📧 anna.jankowska@gigacon.org
📞 506 981 945

 


zloty_BIT_eoif_summit_transparentKONKURS ZŁOTY BIT

Celem konkursu jest promocja najnowszych produktów, rozwiązań i usług z zakresu elektronicznego obiegu informacji w firmie.

Nagrodę „ZŁOTY BIT SUMMIT EOIF GIGACON” przyznajemy corocznie firmie, która najlepiej zaprezentuje swój produkt/usługę podczas konferencji. Złoty Bit ma wyjątkowy charakter, bowiem w drugim dniu konferencji to uczestnicy wybierają, które rozwiązania/usługi  ich zdaniem  są najlepsze i która firma zdobędzie statuetkę na tegorocznej edycji.

 

ZGŁOŚ SWÓJ PRODUKT / ROZWIĄZANIE / USŁUGĘ:  karina.strojek@gigacon.org

AGENDA:

DZIEŃ 1, 22 LIPCA 2019

08:30 – 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 – 09:30  Wykład inauguracyjny
– Helmut V. Gläser (Ekspert Niezależny)
09:30 – 10:00  Wykład Głównego Sponsora Konferencji – firmy WEBCON
10:05 – 10:35  Wykład Sponsora Konferencji – firmy Archman
10:35 – 11:05 Przerwa kawowa
11:05 – 11:35  Wykład Sponsora  Konferencji
11:35 – 12:05   Wykład Sponsora Konferencji – firmy  Docusoft
12:10 – 12:40   Wykład Sponsora Konferencji
– Elke Schoenemann (ELO Digital Office)
12:40 – 13:00 Przerwa
13:00 – 13:20    Wykład Partnera Konferencji
13:20 – 13:40    Wykład Partnera Konferencji
– Pavel Arno (Tecna)
13:45 – 14:05    Wykład Partnera Konferencji
14:05 – 14:25 Przerwa kawowa
14:25 – 14:45 Wykład Partnera Konferencji
14:45 – 15:05 Wykład Partnera Konferencji
15:05 – 15:20 Przerwa
15:20 – 15:50  Wykład merytoryczny
– Krzysztof Skibiński i Łukasz Skowron (Ministerstwo Cyfryzacji)
15:50 – 16:20 Wykład merytoryczny
16:20 – 16:35 Zakończenie I dnia konferencji i losowanie nagród.

DZIEŃ 2, 23 LIPCA 2019

PODZIAŁ SAL
SALA 1 SALA 2
08:50 – 09:00 Rozpoczęcie II dnia konferencji
09:00 – 09:30
Trudne dzieciństwo cyberbezpieczeństwa, czyli  ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa na tle elektronicznego obiegu informacji.
– Jacek Bajorek (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)
W dniu 5 lipca 2018 r. Sejm RP przyjął ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementującą do polskiego prawa dyrektywę NIS w sprawie wspólnego poziomu bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Operatorzy usług kluczowych będą zobowiązani do wdrażania skutecznych zabezpieczeń, szacowania ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem oraz przekazywania informacji o poważnych incydentach i ich obsługi we współpracy Zespołami Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego. Przepisy obejmują między innymi firmy z sektora energetycznego, transportowego, sektor medyczny, sektor finansowy, administrację publiczną.
     Wykład inauguracyjny
09:30 – 10:00
Wykład Głównego Sponsora Konferencji – firmy WEBCON    
Wykład Sponsora Konferencji – firmy Archman
10:05 – 10:35
   Wykład Sponsora Konferencji
– Elke Schoenemann (ELO Digital Office)

    Wykład Sponsora Konferencji –
firmy Docusoft
10:35 – 11:05 Przerwa kawowa
11:05 – 11:35
Wykład Sponsora Konferencji     Wykład Sponsora Konferencji
11:35 – 11:55
   Wykład Partnera Konferencji
– Pavel Arno (Tecna)
    Wykład Partnera Konferencji
– Marcin Makowski (BeOne)
12:00 – 12:20

   Wykład Partnera Konferencji

   Wykład Partnera Konferencji
12:20 – 12:40 Przerwa
12:40 – 13:00
Wykład Firmy Uczestniczącej    Wykład Firmy Uczestniczącej
13:00 – 13:20 Wykład Firmy Uczestniczącej
13:20 – 13:40 Przerwa kawowa
13:40 – 14:10
   
Wykład Firmy Uczestniczącej
Wykład Firmy Uczestniczącej
14:10 – 14:20 Przerwa na złożenie kart konkursowych Złoty Bit EOIF 
14:20 – 14:50
Wykład merytoryczny
– Karol Wodecki (BNP Paribas Securites Services  S.K.A.)
14:50 – 15:20 Wykład merytoryczny
15:20 – 15:35 Ogłoszenie wyników konkursu Złoty Bit EOIF/ Losowanie nagród/ Zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w agendzie. Ostateczny program wysyłany jest zarejestrowanym Uczestnikom drogą mailową na kilka dni przed wydarzeniem.


Organizator
GigaCon

Start
22/07/2020 9:00

Koniec
23/07/2020 16:30

Koszt
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Telefon
506 981 945

E-mail
anna.jankowska@gigacon.org

Strona internetowa
https://gigacon.org/event/eoif_summit_20/