Szkolenie ITIL® Practitioner

ITIL® Practitioner jest drugim szkoleniem ze zbioru akredytowanych szkoleń ITIL® i wymaganym do certyfikacji na wyższych poziomach. W jego zakresie znalazły się zagadnienia, których znajomość jest niezbędna dla każdej osoby zajmującej się zarządzaniem usługami IT.

Adresaci

Pracownicy organizacji usługowych IT, w szczególności dyrektorzy departamentów informatyki, kierownicy wyższego i średniego szczebla, liderzy zespołów, specjaliści, właściciele usług i procesów.


Organizator

Start
05/05/2021 10:00

Koniec
05/05/2021 18:00

Koszt
1500 zł

Telefon

E-mail

Strona internetowa