Współpraca Biznesu i Informatyki czyli IT-Business Alignment w praktyce

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

RABATY:

10% – druga osoba z firmy

20% – trzecia i kolejne osoby z firmy

 

Cel:

Celem warsztatów jest:

 • Rozumienie istoty współpracy Biznesu i Informatyki;
 • Poznanie i nabycie umiejętności wykorzystania dwuwymiarowego modelu współpracy Biznesu i Informatyki;
 • Aktualna ocena współpracy Biznesu i Informatyki w organizacjach uczestników;
 • Wypracowanie działań poprawiających współpracę Biznesu i Informatyki w konkretnych organizacjach.

 

Warsztat zapoznaje z modelem i techniką pomiaru, w jego trakcie mierzony jest poziom dojrzałości, a równocześnie uczestnicy uczą się jak stosować model i wykorzystywać metodykę w przyszłości. Na koniec warsztatu uczestnicy wypracowują bardzo konkretne działania, które poprawią współpracę Biznesu i Informatyki w konkretnych obszarach organizacji.

 

Odbiorca:

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które:

 • są odpowiedzialne za zarządzanie departamentami IT (CIO i dyrektorzy IT)
 • są odpowiedzialne za zarządzanie departamentami, których działanie w istotnej mierze zależy od IT,
 • dążą do integracji procesów decyzyjnych w obszarach biznesu i IT,
 • pragną zapewnić, że potrzeby biznesu „przekładają się” na konkretne zdolności IT.

 

W szczególności powinni w nich uczestniczyć:

 • Kierownictwo biznesowe,
 • Kierownictwo IT,
 • Zarządzający procesami informatycznymi,
 • Zarządzający procesami biznesowymi zależnymi od IT,
 • Zarządzający usługami IT,
 • Zarządzający usługami biznesowymi zależnymi od IT.

 

Program warsztatów:

 

 1. Współpraca IT i Biznesu (w praktyce)
 • Zagadnienia współpracy w kontekście transformacji cyfrowej
 • Współpraca a charakter organizacji
 • Stan współpracy na świecie
 • Wnioski z badania HDI (luty/marzec 2017)
 1. Ocena współpracy IT i Biznesu (prezentacja metody)
 • Dlaczego dwuwymiarowy model współpracy
 • Obszary współpracy
 • Aspekty współpracy
 • Etapy rozwoju współpracy
 • Metodyka oceny współpracy
 1. Przygotowanie do oceny (podstawowe ustalenia)
 • Cel oceny współpracy
 • Beneficjenci oceny
 • Zakres oceny
 • Techniki oceny współpracy
 • Zespół oceniający
 1. Wartość oczekiwana etapu współpracy w obszarach (ćwiczenie nr 1)
 • Omówienie etapów rozwoju
 • Ocena intuicyjna etapu
 • Wartość oczekiwana oceny
 • Prezentacja na wykresie radarowym
 • Wnioski z ćwiczenia
 1. Ocena aspektów współpracy (ćwiczenie nr 2)
 • Ocena procesów
 • Analiza aspektów
 • Przegląd aspektów
 • Wnioski z ćwiczenia
 1. Ocena współpracy w obszarach (ćwiczenie nr 3)
 • Transpozycja ocen
 • Analiza obszarów
 • Ustalenie etapu
 • Prezentacja na wykresie radarowym
 • Wnioski z ćwiczenia
 1. Poprawa współpracy (ćwiczenie nr 4)
 • Wybór obszarów
 • Określenie aspektów
 • Zdefiniowanie działań
 • Ustalenie CSF i KPI
 • Wnioski z ćwiczenia
 1. Podsumowanie warsztatów
 • Pytania i odpowiedzi
 • Ankieta satysfakcji
 • Dyplomy dla Uczestników

 

Czas trwania i forma:

Warsztat jest dwudniowy i w sumie trwa 16 godzin, z czego zajęcia bezpośrednio z trenerem 13 godzin (w trakcie każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa na obiad i dwie 15 minutowe przerwy kawowe). Po wprowadzeniu obejmującym doświadczenia współpracy Biznesu i Informatyki i prezentację metody Uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne. Podczas ćwiczeń Uczestnicy oceniają współpracę w swoich organizacjach oraz wypracowują działania, które zmierzają do jej poprawy.

 

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-17:00 według planu:

•  09:00 – 10:30 zajęcia
•  10:30 – 10:45 przerwa kawowa
•  10:45 – 13:00 zajęcia
•  13:00 – 14:00 przerwa na lunch
•  14:00 – 15:30 zajęcia
•  15:30 – 15:45 przerwa kawowa
•  15:45 – 17:00 zajęcia

 

W ramach szkoleń gwarantujemy Państwu:

– Miłą i fachową obsługę organizatorów
– Doświadczonego trenera
– Sale szkoleniowe o wysokim standardzie
– Obszerne drukowane materiały szkoleniowe
– Certyfikat ukończenia szkolenia
– Serwis kawowy
– Obiad w każdym dniu szkolenia
– Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
– Grupy do 12 osób


Organizator
eduFuturo

Start
29/06/2020 9:00

Koniec
30/06/2020 17:00

Koszt
1810,00 zł

Telefon
+48 794 930 124

E-mail
karolina.murawska@eduFuturo.pl

Strona internetowa
https://www.edufuturo.pl/zarzadzanie-uslugami-it/256-it-business-alignment-warsztaty-praktyczne.html