Zarządzanie problemami i diagnozowanie systemów IT

Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

RABAT DLA ZESPOŁÓW: min. 3 osoby z firmy = 20% rabatu dla wszystkich!

 

Cel:

Celem szkolenia jest zdobycie kompleksowej wiedzy na temat zarządzania problemami oraz praktycznych umiejętności ich diagnozowania. W pierwszej części szkolenia uczestnicy szkolenia poznają proces zarządzania problemami i jego relacje z innymi procesami ITSM. Druga część szkolenia koncentruje się na praktycznych metodach rozwiązywania problemów, w tym głównie tych rekomendowanych przez ITIL i HDI.

Program szkolenia opiera się w części procesowej na modelu ITIL prezentując opisane w bibliotece rozwiązania. Jest ona pogłębiona o najbardziej efektywne techniki rozwiązywania problemów niezbędne do skutecznej realizacji tego procesu. Udział w szkoleniu dostarcza narzędzi przydatnych na każdym etapie procesu zarządzania problemami.

Udział w szkoleniu pozwala zdobyć umiejętności, z których można korzystać już następnego dnia po szkoleniu. Dostarcza gotowych recept oraz wskazuje w jakich konkretnie przypadkach należy z nich korzystać.

Odbiorca:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • zarządzają działami i zespołami wsparcia użytkownika,
 • są odpowiedzialne za proces zarządzania incydentami,
 • są odpowiedzialne za proces zarządzania problemami,
 • realizują zadania w ramach procesu zarządzania problemami.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszej znajomości ITIL i jest dostosowane do poziomu uczestników bezpośrednio realizujących zadania w ramach procesu zarządzania problemami. Zagadnienia procesowe zostały pokazane jedynie aby wyjaśnić kontekst wykorzystania prezentowanych technik.

 

Program szkolenia:

 1. Proces i zarządzanie procesowe
  1. Zarządzanie procesowe
  2. Proces
  3. Role w procesie
 2. Funkcje i procesy kluczowe dla Zarządzania Problemami
  1. Funkcje operacyjne IT
  2. Zarządzanie incydentami
  3. Zarządzanie zdarzeniami
  4. Zarządzanie wiedzą
  5. Zarządzanie zmianami
 3. Procesy Zarządzania Problemami
  1. Problem i Zarządzanie Problemami
  2. Proaktywne (prewencyjne) Zarządzanie Problemami
  3. Reaktywne Zarządzanie Problemami
  4. Relacje z innymi procesami i miejsce w organizacji
 4. Techniki obsługi problemów
  1. Metoda IMPACT
  2. Kanban
  3. Analiza „poziomu bólu”
  4. Analiza Kepner-Tregoe
 5. Umiejętność rozwiązywania problemów
  1. Myślenie kreatywne
  2. Myślenie krytyczne i metody rozumowania
  3. Skuteczne zadawanie pytań
  4. Proces diagnozowania
 6. Przegląd metod jakościowych diagnozowania
  1. Metoda FMEA
  2. Burza mózgów
  3. Używanie diagramu Ishikawy
  4. Analiza Pareto-Lorenza
 7. Przegląd metod ilościowych diagnozowania
  1. Analiza przyczyn źródłowych (metoda RCA)
  2. Analiza chronologiczna
  3. Metoda FTA
  4. Wykorzystanie technik dekompozycji
 8. Podsumowanie szkolenia
  1. Krytyczne czynniki sukcesu i praktyczne rady
  2. Pytania
  3. Ankiety satysfakcji i dyplomy

 

Czas trwania i forma:

Szkolenie jest dwudniowe i w sumie trwa 16 godzin, z czego zajęcia bezpośrednio z trenerem 13 godzin (w trakcie każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa na obiad i dwie 15 minutowe przerwy kawowe). Zagadnienia są prezentowane teoretycznie, omawiane na przykładach i dyskutowane z uczestnikami szkolenia. Prezentowane metody znacznie różnią się złożonością i czasem potrzebnym na ich omówienie.

 

Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 9:00-17:00 według planu:

•  09:00 – 10:30 zajęcia
•  10:30 – 10:45 przerwa kawowa
•  10:45 – 13:00 zajęcia
•  13:00 – 14:00 przerwa na lunch
•  14:00 – 15:30 zajęcia
•  15:30 – 15:45 przerwa kawowa
•  15:45 – 17:00 zajęcia

 

W ramach szkoleń gwarantujemy Państwu:

– Miłą i fachową obsługę organizatorów
– Doświadczonego trenera
– Sale szkoleniowe o wysokim standardzie
– Obszerne drukowane materiały szkoleniowe
– Certyfikat ukończenia szkolenia
– Serwis kawowy
– Obiad w każdym dniu szkolenia
– Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
– Grupy do 12 osób


Organizator
eduFuturo

Start
23/04/2020 9:00

Koniec
24/04/2020 17:00

Koszt
1610,00 zł

Telefon
+48 794 930 124

E-mail
karolina.murawska@eduFuturo.pl

Strona internetowa
https://www.edufuturo.pl/zarzadzanie-uslugami-it/238-zarzadzanie-problemami-i-diagnozowanie-systemow-it.html