Zarządzanie problemami i diagnozowanie systemów IT

Cel:

Celem szkolenia jest zdobycie kompleksowej wiedzy na temat zarządzania problemami oraz praktycznych umiejętności ich diagnozowania. W pierwszej części szkolenia uczestnicy szkolenia poznają proces zarządzania problemami i jego relacje z innymi procesami ITSM. Druga część szkolenia koncentruje się na praktycznych metodach rozwiązywania problemów, w tym głównie tych rekomendowanych przez ITIL i HDI.

Program szkolenia opiera się w części procesowej na modelu ITIL prezentując opisane w bibliotece rozwiązania. Jest ona pogłębiona o najbardziej efektywne techniki rozwiązywania problemów niezbędne do skutecznej realizacji tego procesu. Udział w szkoleniu dostarcza narzędzi przydatnych na każdym etapie procesu zarządzania problemami.

Udział w szkoleniu pozwala zdobyć umiejętności, z których można korzystać już następnego dnia po szkoleniu. Dostarcza gotowych recept oraz wskazuje w jakich konkretnie przypadkach należy z nich korzystać

 

Program szkolenia:

 1. Kluczowe procesy centrum wsparcia
  1. Funkcje operacyjne
  2. Zarządzanie incydentami
  3. Zarządzanie zdarzeniami
  4. Zarządzanie problemami
 2. Proces zarządzania problemami
  1. Proaktywne zarządzanie problemami
  2. Reaktywne zarządzanie problemami
  3. Relacje z innymi procesami
  4. Miejsce procesu w organizacji
 3. Umiejętności potrzebne przy rozwiązywaniu problemów
  1. Myślenie kreatywne
  2. Myślenie krytyczne
  3. Metody rozumowania (indukcyjne i dedukcyjne)
  4. Skuteczne zadawanie pytań
 4. Metoda IMPACT
  1. Podstawy metody
  2. Algorytm postępowania
  3. Zakres zastosowania
  4. Korzyści z używania
 5. Analiza przyczyn źródłowych (metoda RCA)
  1. Podstawy metody
  2. Algorytm postępowania
  3. Zakres zastosowania
  4. Korzyści z używania
 6. Analiza chronologiczna
  1. Podstawy metody
  2. Algorytm postępowania
  3. Zakres zastosowania
  4. Korzyści z używania
 7. Analiza „poziomu bólu”
  1. Podstawy metody
  2. Algorytm postępowania
  3. Zakres zastosowania
  4. Korzyści z używania
 8. Burza mózgów
  1. Podstawy metody
  2. Algorytm postępowania
  3. Zakres zastosowania
  4. Korzyści z używania
 9. Używanie diagramu Ishikawy
  1. Podstawy metody
  2. Algorytm postępowania
  3. Zakres zastosowania
  4. Korzyści z używania
 10. Analiza Pareto-Lorenza
  1. Podstawy metody
  2. Algorytm postępowania
  3. Zakres zastosowania
  4. Korzyści z używania
 11. Metoda FMEA
  1. Podstawy metody
  2. Algorytm postępowania
  3. Zakres zastosowania
  4. Korzyści z używania
 12. Metoda FTA
  1. Podstawy metody
  2. Algorytm postępowania
  3. Zakres zastosowania
  4. Korzyści z używania
 13. Wykorzystanie technik dekompozycji
  1. Podstawy metody
  2. Algorytm postępowania
  3. Zakres zastosowania
  4. Korzyści z używania
 14. Wiadomości końcowe
  1. Krytyczne czynniki sukcesu
  2. Czynniki pomocnicze
  3. Praktyczne rady
  4. Podsumowanie

 

Czas trwania i forma:

Szkolenie jest dwudniowe i w sumie trwa 16 godzin, z czego zajęcia bezpośrednio z trenerem 13 godzin (w trakcie każdego dnia przewidziana jest godzinna przerwa na obiad i dwie 15 minutowe przerwy kawowe). Zagadnienia są prezentowane teoretycznie, omawiane na przykładach i dyskutowane z uczestnikami szkolenia. Prezentowane metody znacznie różnią się złożonością i czasem potrzebnym na ich omówienie.

 

Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00-17:00 według planu:

•  09:00 – 10:30 zajęcia
•  10:30 – 10:45 przerwa kawowa
•  10:45 – 13:00 zajęcia
•  13:00 – 14:00 przerwa na lunch
•  14:00 – 15:30 zajęcia
•  15:30 – 15:45 przerwa kawowa
•  15:45 – 17:00 zajęcia

 

W ramach szkoleń gwarantujemy Państwu:

– Miłą i fachową obsługę organizatorów
– Doświadczonego trenera
– Sale szkoleniowe o wysokim standardzie
– Obszerne drukowane materiały szkoleniowe
– Certyfikat ukończenia szkolenia
– Serwis kawowy
– Obiad w każdym dniu szkolenia
– Pomoc w rezerwacji miejsc noclegowych
– Grupy do 12 osób

Realizacja już dla 1 osoby!

Cena: 1610 zł netto

Dla społeczności Coders View Community mamy 5% rabatu od ceny szkolenia z hasłem codersview. Hasło należy podać podczas rejestracji.


Organizator
eduFuturo

Start
13/05/2019 9:00

Koniec
14/05/2019 17:00

Koszt
1610 zł netto

Telefon
794 930 124

E-mail
karolina.murawska@eduFuturo.pl

Strona internetowa
https://edufuturo.pl/katalog-szkolen/238-zarzadzanie-problemami-i-diagnozowanie-systemow-it.html